Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nærøy

Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg av boligområde på Nærøy
Grunneier er Sigfred Ditlev
Etablering av ny hovedledning i Nærøy
Ca 1000 meter hovedvannledning med 5 kummer. Vannledning DNPE160.
Nybygg hyttefelt på Nærøy, trinn 1
Byggeklare tomter selges til private. Totalt 31 tomter på feltet.
Utvidelse av trapperom og terrasse for sykehjem i Nærøy
Terrasse utenfor i 1.etasje og balkong utenfor 2.etasje.
Nybygg av va-ledning ved Sørådalen
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ca 5500 meter. Bygges ut etter 2017.
Nybygg av va-ledning ved Sandnes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ca 3500 meter. Bygges ut etter 2017.
Dublering av sjøledning på Nærøy
Byggetips! Dublering av sjøledning fra Buøya til Hofles, ca. 1 800 m.
Nybygg av va-ledning ved Geisnes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ca 700 meter. Bygges ut etter 2017.
Dublering av sjøledning på Ottersøya
Byggetips! Dublering av sjøledning fra Kumland til Ottersøy. ca.600 meter sjøledning - må ses i sammenheng med etablering av høydebasseng.
Dublering av sjøledning på Rossøya
Byggetips! Dublering av sjøledning fra Arnøya til Rossøya, ca. 300 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: