Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nærøy

Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg hyttefelt på Nærøy, trinn 2 mfl.
Byggeklare tomter selges til private. Totalt 31 tomter på feltet.
Riving og nybygg av omsorgsboliger på Nærøy
Det skal oppføres nytt bygg i en etasje med grunnflate på 640 m2 BTA. I tillegg kommer avfalls-/ sykkelbod og utomhusanlegg. Prosjektet omfatter tilslutning mot eks. omsorgsboliger/ fellesareal, og nybygg består av fellesfunksjoner, tekniske rom, korridorer, 7 omsorgsleiligheter og 1 avlastningsleilighet.
Utvidelse av trapperom og terrasse for sykehjem i Nærøy
Terrasse utenfor i 1.etasje og balkong utenfor 2.etasje.
Etablering av nytt VVA-anlegg på Kolvereid i Nærøy
Prosjektet omfatter opparbeidelse av nytt VVA-anlegg på Kolvereid. Anlegget omfatter vegene, Nedre Kirkåsen, Øvre Kirkåsen, Vestlivegen, Idrettsvegen, samt veg i vestlig del av feltet mellom Nedre og Øvre kirkåsen. I tillegg skal opparbeidelse av ny busslomme ved Kolvereid skole være med. Anlegget består av ca 1600 lm kjøreveg og ca 1600 lm ledningsgrøft med tilhørende ledninger og kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: