Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lierne

Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Trøberg i Sørli, trinn 2
Årlig produksjon er planlagt til cirka 1.200 tonn matfisk av røyre etter første byggetrinn. Dette skal økes til 3.000-4.000 tonn etter andre byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: