Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lierne

Opprusting av kommunal vei i Lierne
Fra Sundvika og fremover til Inderdalselva bru. En strekning på ca 7,4 km hvorav 650 m er ferdigstilt tidligere. Det skal legges nytt bære lag og toppdekke. Det skal også utføres grøfte rensk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: