Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Levanger

Nybygg av leiligheter og næring i Levanger, del 1
Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Om- og nybygg av sykehus i Levanger
Somatikk og psykatri. Prosjektbeskrivelsen for Psykiatriløftet del I viser et nybygg med ca 2.680 m² bruttoareal. Bygget skal bygges som både passivhus og ha energiklasse A. I tillegg til nybygget, skal det gjøres arbeidet i et eksisterende bygg; «Arken». De største arbeidene er å etablere oppgradert inngang med ny heis.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Valstadmoen-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Melbygraven-Finnmyra i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2500m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 169 Åkerhus-Trones i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2000m.
Ny gang og sykkelveg på E6 Fleskhus-Bjørga i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 1500m.
Rundkjøring i kryss med Fv 72, kryss E6/Fv 72 Graven i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020.
Ny gang og sykkelveg gjennom sentrum på FV 757 Vuku i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 1400m.
Rundkjøring i østre arm fra E6, Fv 757 Havnekrysset i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020.
Nybygg av omsorgsbolig i Levanger
Byggetips. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid.
Ny gang og sykkelveg på Fv 173/169 Fleskhus-Åkerhus i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 800m.
Etablering av reservekraftaggregat ved rådhus i Levanger
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.
Etablering av reservekraftaggregat ved sykehjem på Ytterøy
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.
Nybygg av parkeringshus for sykkel ved barnehage i Levanger
Handles opp med flere kommunale bygg.
Nybygg av parkeringshus for sykkel ved helsehuset i Levanger
Handles opp med flere kommunale bygg.
Nybygg av parkeringshus for sykkel ved skole i Levanger
Handles opp med flere kommunale bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: