Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Levanger

Nybygg av boligområde i Levanger
Megler: DND Eiendom
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Etablering av reservekraftaggregat og oppgradering av sykehjem i Levanger
Ved pleieinstitusjonen Breidablikktunet skal følgende arbeider utføres: -Det skal leveres og monteres nytt reservekraftaggregat i nytt teknisk rom i eksisterende kjeller. -Hovedtavle oppgraderes med ny hovedbryter og bryter for reservekraftaggregat. -Utgraving og bygging av area utenfor nytt aggregatrom. -Teletekniske anlegg skal oppgraderes for hele bygningsmassen. -Arealer ombygges til nye funksjoner. -Oppgradering av alle bad på boenheter. -På hovedinntak for vann skal det etableres system for forebygging av legionella. Systemet skal godkjennes av byggherre. -Nye kjøleanlegg for avfallsrom og telematikkrom. -Oppgradering av skyllerom. Aggregatet skal plasseres i eget rom i kjeller på Breidablikktunet. Det forutsettes at eksisterende hovedtavle kan ombygges for å tilkoble brytere for aggregatstyringa. Driftstid aggregat min. 9 timer.
Nybygg av plasthall over eksisterende kunstgressbane mm.
Seminar/treningsrom bygges som ett mellombygg til eks.garderober. Mellombygget=reisverk tre.
Sanering av avkjørsel på E6 Mulelia i Levanger
Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der de bygger et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.
Nybygg av parkering og garasjer i Levanger
26 garasjer og 49-55 parkeringsplasser.
Nybygg av molo ved Djupevika hytteområde i Åsenfjorden
Ny mindre molo på vestsiden av planområdet. Forlengelse av vei, ny stikkvei, endret veitrasé og justeringer av eksisterende veier og parkeringsplasser. Flytting av trafo ved eiendom Mevika
Ombygg av kontorbygg i Levanger
Prosjektet gjelder ombygging av 507,2 m2 bruttoareal/450 m2 nettoareal av Filmfabrikken (Næringsbygget på Røstad) i Helge Ingstad veg 17, Levanger.
Etablering av reservekraftaggregat ved rådhus i Levanger
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.
Etablering av reservekraftaggregat ved sykehjem på Ytterøy
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.
Etablering av tørrmur i Gamvikelva, Levanger
Anskaffelsen gjelder etablering av tørrmur i Gamvikelva i Lavangen kommune. Tørrmuren skal settes opp som et tiltak mot erosjon og flom, langs østre bredde fra bruen (Liaveien) til munningen ut mot havet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: