Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Levanger

Nybygg av leiligheter og næring i Levanger, del 1
Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Energisparende tiltak på kommunale bygg i Levanger
Det er planlagt å gjennomføre tiltak på 17 eiendommer. Gjennomføringsperiode fra høsten 2018 ut 2019.
Etablering av infrastruktur til boligområde i Levanger
Omfatter 1350 m asfaltert veg, 1900 m VA-grøfter med tilhørende kummer og stikkledninger til alle boliger. Infrastruktur for ca. 155 boenheter.
Sanering av avkjørsel på E6 Mulelia i Levanger
Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der de bygger et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Markabygda
Ca. 400 meter opplyst adkomstveg til 6 nye boligtomter. Det skal også legges ca. 1260 meter med vann- og avløpsledninger, samt stikkledninger til nye tomter.
Nybygg av adkomstvei og opprusting av eksisterende lokalvei på E6 Åsen i Levanger
Bygging av ca 170 meter ny lokalveg, opprusting av 60 m lokalveg, bygging av passeringslomme. Belysningsanlegg langs lokalveger.
Drenering ved vidaregående skole i Levanger, etappe II
Arbeidet omfatter: VA-grøft 200 m. Sandfangkummer 4 stk. Overvannskummer 3 stk. Fjerning av oljetanker 3 stk. Etablering av en pumpebrønn for grunnvann. Asfaltert areal 600 m2. Kantstein 70 m. Reetablering av plen 1100 m2. Tørrmur 8 m2.
Installasjon av sentralvarmeanlegg på videregående skole i Levanger
Riving av eksisterende karuselldør og bygging av nytt vindfang med skyvedører.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: