Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Levanger

Etablering av reservekraftaggregat og oppgradering av sykehjem i Levanger
Ved pleieinstitusjonen Breidablikktunet skal følgende arbeider utføres: -Det skal leveres og monteres nytt reservekraftaggregat i nytt teknisk rom i eksisterende kjeller. -Hovedtavle oppgraderes med ny hovedbryter og bryter for reservekraftaggregat. -Utgraving og bygging av area utenfor nytt aggregatrom. -Teletekniske anlegg skal oppgraderes for hele bygningsmassen. -Arealer ombygges til nye funksjoner. -Oppgradering av alle bad på boenheter. -På hovedinntak for vann skal det etableres system for forebygging av legionella. Systemet skal godkjennes av byggherre. -Nye kjøleanlegg for avfallsrom og telematikkrom. -Oppgradering av skyllerom. Aggregatet skal plasseres i eget rom i kjeller på Breidablikktunet. Det forutsettes at eksisterende hovedtavle kan ombygges for å tilkoble brytere for aggregatstyringa. Driftstid aggregat min. 9 timer.
Nybygg av parkering og garasjer i Levanger
26 garasjer og 49-55 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger i Markabygda
5-10 tomter. Tomtene vil selges til privatpersoner.
Sanering av avkjørsel på E6 Mulelia i Levanger
Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der de bygger et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.
Nybygg av molo ved Djupevika hytteområde i Åsenfjorden
Ny mindre molo på vestsiden av planområdet. Forlengelse av vei, ny stikkvei, endret veitrasé og justeringer av eksisterende veier og parkeringsplasser. Flytting av trafo ved eiendom Mevika
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Markabygda
5-10 tomter. Antatt kostnad og byggestart.
Etablering av bredbåndsnett i Levanger
Ekne-Ronglan og Åsen Nord mot Ronglan, totalt ca 350 husstander.
Nybygg av adkomstvei og opprusting av eksisterende lokalvei på E6 Åsen i Levanger
Bygging av ca 170 meter ny lokalveg, opprusting av 60 m lokalveg, bygging av passeringslomme. Belysningsanlegg langs lokalveger.
Ombygg av kontorbygg i Levanger
Prosjektet gjelder ombygging av 507,2 m2 bruttoareal/450 m2 nettoareal av Filmfabrikken (Næringsbygget på Røstad) i Helge Ingstad veg 17, Levanger.
Installasjon av sentralvarmeanlegg på videregående skole i Levanger
Riving av eksisterende karuselldør og bygging av nytt vindfang med skyvedører.
Drenering ved vidaregående skole i Levanger, etappe II
Arbeidet omfatter: VA-grøft 200 m. Sandfangkummer 4 stk. Overvannskummer 3 stk. Fjerning av oljetanker 3 stk. Etablering av en pumpebrønn for grunnvann. Asfaltert areal 600 m2. Kantstein 70 m. Reetablering av plen 1100 m2. Tørrmur 8 m2.
Etablering av tørrmur i Gamvikelva, Levanger
Anskaffelsen gjelder etablering av tørrmur i Gamvikelva i Lavangen kommune. Tørrmuren skal settes opp som et tiltak mot erosjon og flom, langs østre bredde fra bruen (Liaveien) til munningen ut mot havet.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: