Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Levanger

Nybygg av eneboliger i Levanger
Planlagt prosjekt.
Nybygg av hytter ved Grønningen i Levanger
Innregulering av 20-40 tomter for fritidsbebyggelse i området Jardåsen/Finnåsen. Endelig antall vil bli avklart gjennom planprosessen. Infrastruktur – adkomstveger, parkering samt løsninger for vann og avløp. Nausttomter.
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Utvidelse av biogassanlegg på Skogn, trinn 2
Total investering ca. 1 mrd. kr. Byggestart og kostnad for bygg og anlegg er antydet av redaksjonen.
Etablering av reservekraftaggregat og oppgradering av sykehjem i Levanger
Ved pleieinstitusjonen Breidablikktunet skal følgende arbeider utføres: -Det skal leveres og monteres nytt reservekraftaggregat i nytt teknisk rom i eksisterende kjeller. -Hovedtavle oppgraderes med ny hovedbryter og bryter for reservekraftaggregat. -Utgraving og bygging av area utenfor nytt aggregatrom. -Teletekniske anlegg skal oppgraderes for hele bygningsmassen. -Arealer ombygges til nye funksjoner. -Oppgradering av alle bad på boenheter. -På hovedinntak for vann skal det etableres system for forebygging av legionella. Systemet skal godkjennes av byggherre. -Nye kjøleanlegg for avfallsrom og telematikkrom. -Oppgradering av skyllerom. Aggregatet skal plasseres i eget rom i kjeller på Breidablikktunet. Det forutsettes at eksisterende hovedtavle kan ombygges for å tilkoble brytere for aggregatstyringa. Driftstid aggregat min. 9 timer.
Nybygg av eneboliger i Markabygda
5-10 tomter. Tomtene vil selges til privatpersoner.
Nybygg av parkering og garasjer i Levanger
26 garasjer og 49-55 parkeringsplasser.
Utbedring av kryss på E6 Mulelia i Levanger
Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der de bygger et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.
Nybygg av molo ved Djupevika hytteområde i Åsenfjorden
Ny mindre molo på vestsiden av planområdet. Forlengelse av vei, ny stikkvei, endret veitrasé og justeringer av eksisterende veier og parkeringsplasser. Flytting av trafo ved eiendom Mevika
Nybygg av omsorgsbolig i Levanger
Byggetips. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Markabygda
5-10 tomter. Antatt kostnad og byggestart.
Ombygg av kontorbygg i Levanger
Prosjektet gjelder ombygging av 507,2 m2 bruttoareal/450 m2 nettoareal av Filmfabrikken (Næringsbygget på Røstad) i Helge Ingstad veg 17, Levanger.
Etablering av reservekraftaggregat ved rådhus i Levanger
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.
Etablering av reservekraftaggregat ved sykehjem på Ytterøy
Aggregatene plasseres på eksisterende betongplatform bak rådhuset. Det skal bygges et tak med nettingvegger for avdekking av aggregatene. Skifting av hovedtavle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: