Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Leksvik

Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Leksvik
Tomten ligger nær Testmann Minne skole.
Nybygg av leiligheter i Vanvikan sentrum
To bygg som sitter sammen.
Nybygg av kraftverk i Leksvik kommune
Kostnad ukjent. 7 GWh.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Surnadal
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Nybygg av gang-og sykkelvei langs Fv 755 Ratvikdalen, Vanvikan sentrum
Langs Fv 755 fra Ratviksdalen til krysset med Fv 715. Ca 750 meter lang og bredden er planlagt 3 meter. Masseflytting Ca. 6000m3. Sprenging Ca. 4500m3. Drenering og overvannssystem Ca.750m. Asfaltering Ca. 4400m2. Pukk Ca. 3000m3. Rekkverk Ca. 750m.
Nybygg av veier ved Vinnahaugen i Leksvik
380 meter vei, 80 meter kantstein, 460 meter grøfter i løsmasser, 24 meter stikkrenner og 1 stk sandfangssluk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: