Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Inderøy

Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.
Ny hovedledning på Småland, Inderøy
Anlegget omfatter ca. 350 m trekking av ny tett tilsluttet vannledning PE inn i eksisterende 200 mm eternittledning, graving av ca. 360 m grøft med 225 mm PE vannledning, diverse stikkledninger og seks vannkummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: