Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Inderøy

Nybygg av hytter i Vikan
Småbåthavn, ca 30 båtplasser.
Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
Vangshylla/Vangsgrenda: 55 husstander. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
Jætåsen 48 husstander. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
Kvam-Melhus 42 husstander. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
35 husstander Rostadvegen vest. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
24 husstander Haug-Hjulstad. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
Sørteigen 15-20 husstander. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Straumen- Skarnsundet, Inderøy
21 husstander Rostadvegen øst. Felles konkurranse for følgende 6 områder: Vangshylla/Vangsgrenda, Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Kvam-Melhus, Haug-Hjulstad og Jætåsen. Dert er også mulig et 7. område, Sørteigan, blir med. Innenfor område er det ca 250 husstander.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: