Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Inderøy

Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.
Opparbeidelse av nye vann- og avløpsledninger og vegarbeider i Lillesund
Anlegget omfatter 215 m veg og parkeringsplass med grusdekke, 190m drensgrøft, 240 m VA-grøft, en vannkum, tre avløpskummer, tresandfang og en stikkrenne.
Ny hovedledning på Småland, Inderøy
Anlegget omfatter ca. 350 m trekking av ny tett tilsluttet vannledning PE inn i eksisterende 200 mm eternittledning, graving av ca. 360 m grøft med 225 mm PE vannledning, diverse stikkledninger og seks vannkummer.
Nybygg av utomhusanlegg i Kølhagan, Straumen
Opparbeidelse av ca. 1400 m2 utomhusareal med ulike aktiviteter og oppholdsarealer. Herunder bruggeareal med ulike aktiviteter og scene, lekeområde, ramper og oppholdsarealer.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Røra-Vollan i Inderøy kommune
Bredbånd, etappe III, 2018. Området langs hele Gjellsåsvegen, området langs E6 fra og med Røravegen 30 fram til Vollan i Steinkjer kommune, området langs Vådalsvegen og området langs Sølbergvegen. Et estimat på omfanget utover det eksisterende anlegget er ca 8 km trase, hvorav ca 4 km er langs kommuneveg (Gjellsåsvegen, Svian, Vådalsvegen og Sølbergvegen) og ca 4 km langs private veger. Innenfor område er det ca 70 eiendommer, hvor det på ca av 10 eiendommene er 2 eller flere boenheter.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Korsavegen-Heggstad i Inderøy kommune
Bredbånd, etappe III, 2018. Området langs hele Korsavegen mellom Sandvollan skole og FV761 på Kroks, området fra Heggstad kirke til Heimstad og området over Bakken. En pekepinn på omfanget er at antall km med trase veg er estimert til ca 12 km. Det omfatter ca 4 km langs fylkesveg (Korsavegen), ca 1 km langs kommuneveg (Bergsbakkan) og ca 2 km langs private veger. Ca. 2 km med trase går langs avlingsveger, i kant eller over dyrkamark, hvorav ca 1 km med trekkrør allerede er lagt i regi av Inderøy kommune ved legging av ny vannledning i 2015 fra Heggstad kirke mot Kløfstad. Innenfor område er det ca 50 eiendommer, hvor det på ca av 5 eiendommene er 2 eller flere boenheter.
Bredbåndsutbyggning på strekningen Stokkan-Letnes i Inderøy kommune
Bredbånd, etappe III, 2018. Området langs hele Stokkanvegen, området langs hele Noremsvegen, inklusive vegen opp til gården Ørdal og området langs Letnesvegen fra Stokkan nedover i adresser til og med Letnesvegen 361. Omfang er stipulert til ca. 20 km med trase/grøft, hvorav ca. 10 km med trekkrør allerede er lagt ned i regi av NT fylkeskommune under asfaltering av fylkesveg (Letnevegen, Noremsvegen og Stokkanvegen). De resterende ca. 10 km går i hovedsak langs private veger. Innenfor område er det ca 60 eiendommer, hvor det på ca av 10 eiendommene er 2 eller flere boenheter.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: