Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grong

Til- og ombygg av idrettsanlegg i Grong
Kompakt aktivitets anlegg på ca. 40 x ca. 60 m, tilrettelagt for friidrett, gymnastikk, turn og bandy. Hovedarealene bygges opp som en friidrettsbane. Adkomst fra Idrettsvegen.
Nett på E6 Djupdalsbekken i Grong
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 2,2. Skredtype is/stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: