Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frosta

Nybygg av barnehage i Frosta kommune
Barnehagen skal oppføres i en etasje med loft for lager og tekniske rom. Grunnflate på barnehagen er ca 600 m2 BTA. I tillegg kommer barnevognbod og uteanlegg. Barnehagen er oppdelt i 3.stk avdelinger, administrasjonsfløy, kjøkken og fellesrom. Bygget er tenkt som en trekonstruksjon, men totalentreprenør har mulighet til også å velge annen bærekonstruksjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: