Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Frosta

Om- og tilbygg og riving av omsorgsboliger i Frosta
Arbeidene består av riving av ca 400 m2 eksisterende bygningsmasse, og oppføring av ca 600 m2 fordelt på 3 bygg.
Utbygging av lagerbygg i Frosta
Lager for teknisk utstyr, 50-60 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: