Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flatanger

Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Nybygg av eneboliger i Flatanger
20-30 enheter. Tomtene selges til private.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av båtverksted sør for Lauvsnes Sentrum i Flatanger
HD Plan & Arkitektur-Teknisk prosjektleder
Nybygg av hytter i Flatanger
12 byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: