Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Flatanger

Om- og tilbygg av omsorgsbolig i Flatanger
Byggeprosjektet er delt i fire faser. Den første fasen: ny anleggsvei, flytting av kjøkken og ny trafo. Fase to består av riving av trebygget, bygging av tilbygg og mellombygg og rehabilitering av 85-fløya. Siste fase vil bestå av tilpasninger i 99-fløya, murbygningen med Nordgaardstua.
Nybygg av eneboliger i Flatanger
20-30 enheter. Tomtene selges til private.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av båtverksted sør for Lauvsnes Sentrum i Flatanger
HD Plan & Arkitektur-Teknisk prosjektleder

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: