Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Volda

Driftskontrakt Region Søre Sunnmøre 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Vågsøy kommune. 475,599 km veg totalt.
Nybygg av boliger i Volda sentrum
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av fritidsboliger naust og eneboliger på Håvika i Herøy
8-9 fritidsboliger. 8-10 naust. 2 eneboliger.
Nybygg av dagsenter og avlastningsboliger i Volda
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 15,70 GWh.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Oppgradering av E39 Kvivstunnelen i Volda/Hornindal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6563m.
Etablering av heis i brannstasjon i Volda
Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Utbedring av idrettshall i Volda
Byggetips. Tidlig prosjekt. Planlagt utført i 2018.
Ombygging/tilpassing av moduler ved barnehage i Volda
Volda kommune held på å etablere fire modulbrakker inne på arealet til Mork barnehage og kople desse til vatn og avløp. Arbeidet i kontrakten går ut på å bygge om og sette i stand modulane til bruk som barnehage. Arbeidet vil i hovudsak omfatte samankopling av fire modular til eit bygg, ombygging av planløysing, etablering av takoverbygg og bygging av platting, innvendig arbeider og etablering av fast innreiing.
Nybygg og sanering av renseanlegg i Volda
Biologisk /kjemisk renseanlegg med enkel funksjonsstyring og service. Gammalt anlegg skal fjernast. Tilknytta mindre byggefelt/husklynge(6hus) .
Rammeavtale for kontormøbler i Volda
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: