Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Volda

Nybygg av boliger i Volda sentrum
Godkjent reguleringsplan.
Oppgradering av E39 Rotsethorntunnelen i Volda, rute 4a
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3962m.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledning i Volda
Primærrenseanlegg, antatt kapasitet 3000 PE.
Oppgradering av E39 Fyrdsbergtunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1182m.
Oppgradering av E39 Eidsnakktunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1627m.
Oppgradering av E39 Hjartåbergtunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3455m.
Oppgradering av Fv 653 Morkaåstunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 630m.
Oppgradering av E39 Kvivstunnelen i Volda/Hornindal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6563m.
Ombygging/tilpassing av moduler ved barnehage i Volda
Volda kommune held på å etablere fire modulbrakker inne på arealet til Mork barnehage og kople desse til vatn og avløp. Arbeidet i kontrakten går ut på å bygge om og sette i stand modulane til bruk som barnehage. Arbeidet vil i hovudsak omfatte samankopling av fire modular til eit bygg, ombygging av planløysing, etablering av takoverbygg og bygging av platting, innvendig arbeider og etablering av fast innreiing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: