Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Volda

Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av dagsenter og avlastningsboliger i Volda
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 15,70 GWh.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Bred grøft på Fv 651 Setrevikja i Volda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels). Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: