Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Volda

Nybygg av fritidsboliger naust og eneboliger på Håvika i Herøy
8-9 fritidsboliger. 8-10 naust. 2 eneboliger.
Nybygg av boliger i Volda sentrum
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av boligområde i Volda
Selges til større utbyggere. Ca. 25 tomter.
Nybygg av boliger i Volda
Ytterligere informasjon foreligger dessverre ikke. Byggestart er antatt av redaksjonen. Ukjent kostnad.
Nybygg av dagsenter og avlastningsboliger i Volda
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start.
Oppgradering av E39 Kvivstunnelen i Volda/Hornindal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6563m.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,80 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av vei for boligområde i Volda, del 2
I samarbeid med Din Bolig AS. Utbygging av andre del av sambindingsvegen; fra Håmyra boligfelt til Kleppevegen.
Etablering av heis i brannstasjon i Volda
Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Utbedring av idrettshall i Volda
Byggetips. Tidlig prosjekt. Planlagt utført i 2018.
Rammeavtale for kontormøbler i Volda
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: