Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestnes

Nybygg av boliger samt etablering av infrastruktur i Tomrefjord
Planforslaget åpner for tomannsboliger, eneboliger og firemannsboliger. 12-20 enheter avhengig av regulering.
Utvidelse av parkeringsplass i Vestnes
2000 kvm areal bygges nytt, samt mindre arbeide som kantstein, murer etc.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: