Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestnes

Nybygg av leiligheter i Vestnes
Godkjent detaljregulering.
Ombygging av svømmehall og idrettshall mm i Vestnes
Rehabilitering av betongkonstruksjon, renseanlegg og elektriske anlegg ved svømmehallen. Skifte av gulv i idrettshallen.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Møre Romsdal
Vestnes og Rauma kommuner. 33532 tonn asfalt. 7000 m2 fresing.
Opparbeidelse av ny sjøfront i Vestnes
Oppgradering av eksisterende sjøfront med ny trebrygge, leskur, pumpehus og infrastruktur.
Nybygg av vei i Vestnes, parsell 3
Entreprenør har opsjon fra parsell 1 og 2.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vestnes
Infrastruktur for 10-12 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for kommunale boliger i Vestnes
Ca 400m veg. Ca 450m VA-grøft. Legging av avløp, overvann og vannrør til tomter(8 tomter). Brannkum 2stk. Vegsluker/sandfang. Trekkerør for el/tele. Riving av gjerdet, flytting av leikehus, omlegging av eksisterende kloakk m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: