Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vanylven

Nybygg av boliger på Fiskå i Vanylven
Ca 11 tomter. Infrastruktur opparbeides i Vanylven kommune sin regi.
Ny vannledning fra Sandnes til Koparnes i Vanylven
Opparbeiding av leidningsgrøft, lengde 3505m. Kryssing av kommunal bru. Kryssing under fylkesveg med leidningsgrøft, 1 stk. Kryssing under kommunal veg med leidningsgrøft, 6 stk. Kryssing under private/ jordbruks vegar med leidningsgrøft, 15 stk. Kryssing under bekker og elv med leidningsgrøft, 8 stk. Montering og nedsetting av overvass- og vasskummar, 16 stk. Sprengingsarbeid i grøft må medreknast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: