Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vanylven

Etablering av turvei i Kvandalen, Fiskå
Vanylven kommune ynskjer tilbod på bygging av turveg mellom Solielva og Sandneskleiva i Kvandalen. Arbeidet omfattar: • Rydding av vegetasjon. • Bygging av 2,5m brei turveg av stadlege lausmassar, lengde 1147m. • Bygging av møteplassar: 4 stk. • Muring av brukar for 6m bruspenn. • Opparbeiding av stikkrenne: 11 stk. • Planering av overskotsmasse og vegetasjon i terrenget. • Grusing av ny veg og eksisterande veg.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Vanylven kommune
Eiendommer: Skorge ca. 9 stk. Sørdalen ca. 13 stk. Nordalen ca. 44 stk. Skor ca. 9 stk. Koparnes ca. 62 stk. Fluevågen-Hakkelastranda ca. 15 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: