Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ulstein

Nybygg av omlastestasjon, anlegg for verksted/garasje/vaskehall og lager på Saunesmarka i Ulsteinvik
Totalt ca. 600 m2 adm. og 1600 m2 miljøstasjon. Riving og utgraving av område, bygging av ny omlastestasjon, anlegg for verksted, garasje, vaskehall og lager for spesialavfall.
Oppgradering av Fv 653 Eiksundtunnelen i Ulstein
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7765m. 287muh.
Nybygg av gangbru og gangvei i Ulsteinvik
Bygging av gangbru over Haddalelva og tilhøyrande gang- og sykkelveg. Der ligg også inne ein opsjon for parkeringsplass på austsida av vegen Ringstaddalen. Gangveg ca 101 meter og bru med lengde 9,6 meter. Montering av lysfundament og trekkerør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: