Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ulstein

Nybygg av boliger på Dimna i Ulsteinvik
Tomtene vil selges til privatpersoner.
Utbedring av tunnel på Fv 653 i Ulstein
Fra Møre og Romsdal fylkeskommunes forslag til økonomiplan 2015-2018.
Nybygg av omlastestasjon, anlegg for verksted/garasje/vaskehall og lager i Ulsteinvik
Totalt ca. 600 m2 adm. og 1600 m2 miljøstasjon. Riving og utgraving av område, bygging av ny omlastestasjon, anlegg for verksted, garasje, vaskehall og lager for spesialavfall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: