Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ulstein

Nybygg av gangbru og gangvei i Ulsteinvik
Bygging av gangbru over Haddalelva og tilhøyrande gang- og sykkelveg. Der ligg også inne ein opsjon for parkeringsplass på austsida av vegen Ringstaddalen. Gangveg ca 101 meter og bru med lengde 9,6 meter. Montering av lysfundament og trekkerør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: