Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sykkylven

Utvidelse av vei og opparbeidelse av fortau og mur samt oppgradering av vann- og spillvannsledninger i Sykkylven
Fra Tynesvegen 8 frem til Ekornesfabrikken (Tynesvegen 60). Ca 570 m veganlegg, ca 300 m ledningsanlegg.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Møre og Romsdal
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: