Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Surnadal

Nybygg av grunnskole Surnadal
Kontakt tiltakshaver for ytterligere informasjon. Søknad er avslått av utdanningsdirektoratet. Ukjent fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av Rv 671 Svinviktunnelen i Surnadal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1075m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: