Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sunndal

Nybygg av barnehage i Ålvundeid
Kapasitet for 65 barn.
Oppgradering av Rv 62 Skrøotunnelen i Nesset/Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2310m.
Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Nybygg av utkikkspunkt over Svøufallet i Sunndal
En ettplansløsning med en plattform av betong og stål og en paviljong i form av solid trekasse med <<balkong>> bygget ut over juvet.
Tilbygg til garasje og lager i Sunndalsøra
Tilbygg 170 m2 som skal brukes til sandlager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: