Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Nybygg av boliger ved Sunndal
2 tomter gjenstår. Regulert for 3 enheter per tomt.
Oppgradering av Rv 62 Skrøotunnelen i Nesset/Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2310m.
Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Opprusting av nærmiljøanlegg ved skole i Sunndal kommune
Nærmiljøanlegget består av 3 deler på hver lokasjon, en kunstgressflate for fotball, en asfaltflate for andre ballspill samt ett område for klatring og balanseaktiviteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: