Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av kraftverk i Sunndalsøra
Konsesjon er gitt. 50 m ny vei. 6,6 GWh.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Jordalsgrend
4,2 km kommunal veg i Jordalsgrend.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: