Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sula

Nybygg av ferjekai ved Fv 61 Hareid-Sulesund
Ny ferjekai inklusive nytt oppstillingsareal, parkerin g, servicebygg og rassikring.
Utvidelse av kirkegård i Eidsnes
Utvidelse med ca 7 da, masseforflytting, legging av vann, drenering, overvann og spillvann, matursteinsmur, gjerder, driftsveger, belysning og div. utstyr, grøntanlegg med plener og beplantning.
Rammeavtale for kontormøbler i Sula
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: