Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sula

Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Elektroinstallasjon for nytt pasientvarslingsystem ved boliger i Sula kommune
Sula kommune skal installere nye Atea pasientvarslingsanlegg i følgende eksisterende bygninger i Langevåg: Sloghaugvegen 28, Molværsvegen 11, Molværsvegen 15, Molværsvegen 17, Molværsvegen 19 og Sulatunet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: