Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
Ca. hovudmengder: Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Korsmyra til lager/depot: 31 400 m3. Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Indreeide til lager/depot: 20 000 m3. Sprengning Korsmyra: 37 000 m3. Sprengning Indreeide: 7 700 m3. Rensk og bolting og «Sognemur» i begge forskjæringene. Masseflytting sprengt stein fra begge forskjæringene til linjen/lager/depot: 41 000 m3.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Energispareprosjekt for kommunale byggninger i Stranda
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring: Stranda kommune, Ringstad skule , Stranda Hallen og Stranda omsorgsenter - Lånemarka.
Nybygg av hotell i Stranda
Opp til 15 rom.
Oppgradering av Fv 60 Streketunnelen I i Stranda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2201m.
Terrengtiltak på Fv 60 Nakkefonna i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Elveforebygging av Jølstra i Førde kommune
Elveforebygging av Jølstra, på nordsida, frå brua ved Fv. 5 og ca 200 meter oppover. Plastring med sprengt stein, tidvis ned til djupne -5 meter. I samband med elveforebygginga, skal det etablerast ein fiskesti langs elvekanten. Det skal etablerast eit parkanlegg mellom elva og handelshus. Parkanlegget inneheld betongamfi, murar, natursteinsmurar, tre- og blomster-anlegg, tredekke og rekkverksanlegg. Gjennom området skal det gå ein gang- og sykkelveg, med tilhøyrande gatebelysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: