Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Oppgradering av kommunale veier i Møre og Romsdal
Oppgradering av ca 4100 meter kommunal veg, ca 2700 meter av Nysætervegen og ca 1400 meter av Fausavegen.
Energispareprosjekt for kommunale byggninger i Stranda
Felles utlysing for Ringstad skule, Stranda Hallen og Stranda omsorgsenter - Lånemarka.
Etablering av bredbåndsnett i Stranda kommune
Aktører som allerede har- eller har planer om utbygging av bredbåndsnett på minst 30 Mbit/s av området bes melde fra om dette. For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmerste tre årene, skal planene være konkrete. Antatt byggestart og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: