Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stranda

Nybygg av hytter på Strandafjellet i Stranda
Ca. 100 hyttetomter totalt på feltet.
Oppgradering av Fv 60 Streketunnelen I i Stranda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2201m.
Etablering av vatn og kabelanlegg i vei i Stranda
450 m vannledning. Ca. 500 kabeltrase.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: