Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stranda

Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Energispareprosjekt for kommunale byggninger i Stranda
Felles utlysing for Ringstad skule, Stranda Hallen og Stranda omsorgsenter - Lånemarka.
Terrengtiltak på Fv 60 Nakkefonna i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Elveforebygging av Jølstra i Førde kommune
Elveforebygging av Jølstra, på nordsida, frå brua ved Fv. 5 og ca 200 meter oppover. Plastring med sprengt stein, tidvis ned til djupne -5 meter. I samband med elveforebygginga, skal det etablerast ein fiskesti langs elvekanten. Det skal etablerast eit parkanlegg mellom elva og handelshus. Parkanlegget inneheld betongamfi, murar, natursteinsmurar, tre- og blomster-anlegg, tredekke og rekkverksanlegg. Gjennom området skal det gå ein gang- og sykkelveg, med tilhøyrande gatebelysning.
Etablering av bredbåndsnett i Stranda kommune
Aktører som allerede har- eller har planer om utbygging av bredbåndsnett på minst 30 Mbit/s av området bes melde fra om dette. For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmerste tre årene, skal planene være konkrete. Antatt byggestart og kostnad.
Tilrettelegging av tursti i Geiranger
Sårbarhetsanalyse, informasjon og tilrettelegging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: