Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stranda

Konsulentoppdrag for grunnundersøkelse i sjø i Geiranger
I forbindelse med oppgradering og utvidelse av kommunal kai på Stranda ønskes det utført grunnundersøkelse av grunnen i det aktuelle området. For å få et bedre grunnlag for videre utredning er det behov for grunnboringer i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: