Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stordal

Nybygg av vei, VA-anlegg og fortau mm i Stordal
Kontraktsverdi; 6 mill. kr. 300 meter ny vei m/fortau, 370 meter nytt fortau langs eksisterende vei, parkeringsplass for ny barnehage (ligger på et separat prosjekt), 370 meter ny tilførselsledning, 720 meter kabelgrøft og utvidelse av kulvert over Lisjeelva.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: