Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skodje

Nybygg av omsorgsboliger i Skodje
12-18 måneders byggetid.
Nybyg av frittliggende småhusbebyggelse på Vågshøgda i Skodje
11 stk tomter for eneboliger og tomannsboliger.
Rammeavtale for kontormøbler i Skodje
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: