Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skodje

Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Nordre Sunnmøre og Romsdal
Skodje, Molde, Haram, Stordal, Norddal, Fræna, Vestnes, Rauma. 34 954 tonn asfalt, 127 000 m2 fresing.
Utvidelse av utskipningskai for tømmer på Håhjem industriområde
- Forlenging av eksisterende kai - Nye fendere og kaifrontlist på eksisterende kai - Ny frittstående poller - Riving av rampe i eksisterende kai - Riving av 2 stykk dykdalber - Diverse rørføringer, kummer, sandfang, trekkerør ,og trekkekummer - Asfaltering av areal bak ny kai - Frittstående fundamenter for utstyr til scanning av tømmer.
Etablering av bredbåndsnett i Skodje kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Tilbygg av parkeringsplass ved skole i Skodje
Ca. 625 m2 parkeringsareal. Tilkomstveg. Av- og påstigningslomme. Asfaltering av eksisterande vegar. Kabelgrøfter og veglys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: