Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandøy

Etablering av infrastruktur for boligfelt på Steinshamn i Sandøy
Arbeidet omfatter: ca. 790 m køyrevegar og 3 snuplassar. Ca. 145 m gangveg. Ca. 45 m gangsti. Opparbeiding av lekeplass. Evt. riving og fjerning av vasstårn og demning. Ca. 2110 m vatn- og avløpsgrøfter. Montering av 15 stk. spillvannkummer. Montering av 18 stk. overvannkummer. Montering av 5 stk. vannkummer. Montering av 34 m3 slamavskiller. Montering av 21 stk. sandfangkummer. Kabelgrøfter, nettstasjonstomt og veglys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: