Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandøy

Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Sandøy, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
Utvidelse av gravplass i Sandøy
Gravplassen skal utvides med ca. 2300 m2. I forbindelse med etablering av de nye gravfeltene er det nødvendig med jordforbedrings- og dreneringstiltak. Det vil være behov for masseutskiftning ned til ca 1,6 meter. Vegetasjonsrydding av nærliggende arealer, teknisk areal og areal for massedeponering utgjør et areal på omtrent 3000 m2. Teknisk avdeling utgjør et areal på ca. 750 m2, som skal være opparbeidet med et grusdekke. Her skal det også tilordnes to jordvoller som skal skjerme innsyn og utsyn. Drenering av gravplassen. Det skal også legges til rette for at det kan bygges en vannpost på dugnad. Det må derfor legges en vannledning fra eksisterende vannledning til der man ønsker å bygge en ny vannpost. Gangveg fra parkeringsplass ved fylkeveg 207 og til gravplassfeltet skal oppgraderes og gruses tilsvarende som i dag.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: