Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Steinsprangnett, bolting og rensk på Fv 63 Kjellstadlinja i Rauma
Mulig også fanggjerde. På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,4 (middels). Skredtype stein og is.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda industriområde.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype snø.
Reparasjon av spuntcelle på Søndre kai på Åndalsnes
Prosjektet gjelder reparasjon av spuntcelle. Det er hull i spuntcellen som skal tettes ved påsveisede stålplater. I tillegg skal hulrom i spuntcellen fylles opp med betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: