Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rauma

Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Rauma, Vestnes og Nesset del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja kommuner
Nybygg av høydebasseng og vannbehandlingsanlegg i Mittet
· Nytt høydebasseng (HB) og vannbehandlingsanlegg (VBA) kombinert i samme bygg · Underetasje med basseng og ventilkammer i betong · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder VBA, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 88 m2
Nytt vannbehandlingsanlegg i Åfarnes
· Ombygging/tilbygging av eksisterende høydebasseng der nytt vannbehandlingsanlegg skal etableres delvis over dagens basseng · Tilbygg i 1. og 2. etg med fundamenter og ringmurer i betong, overbygg og takoppbygg i treverk · Grunnflate eksisterende bygg ca 120 m2 · Grunnflate tilbygg ca 44 m2
Nytt vannbehandlingsanlegg i Verma
· Nytt VBA ved siden av eksisterende VBA, samt ekstra HB (30 m3) i GRP. · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder VBA, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 40 m2
Nytt vannbehandlingsanlegg i Straume
· Tilbygg til eks VBA · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder nødstrøm og ventilgrube, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 6 m2
Nybygg av vannledning langs Strandgata i Åndalsnes
Oppgradering av Strandgata med nye rørfamføringer og toppdekke.
Nytt kunstgressdekke på 11er bane og på 9er bane i Rauma
Det skal fornyes kunstgress på 11er bane og etableres ny på 9er bane. 11er banen skal tas først i løpet av april. 9er banen skal opparbeides og der skal dekket legges etter sommeren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: