Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rauma

Nybygg av spillvannsledning og opparbeidelse av kabelgrøft på Måndalen i Rauma
Del 1, trasé 1: Ca. 180 m VA- ledningsanlegg. Ca. 48 m preisolert 160 mm PE- ledning m/festeanordning. Ca. 100 m 160 PVC- ledning. Ca. 30 m preisolert 160 PVC- ledning ca. 15 m i varerør. 4 stk. spillvannskummer  Ca. 180 m kabelgrøft for Rauma Energi. Del 2, trasé 2 – Trasé 3-2-1. Ca. 2100 m VA- ledningsanlegg. Ca. 2100 m 160 PVC- ledning. 33 stk. spillvannskummer  Ca. 1100 m kabelgrøft for Rauma Energi.
Nybygg av kraftverk i Isfjorden
10 GWh. Inntaksdam, lengde ca 15 m, høyde 3 m. Rørgata ca 2500 m.
Nybygg av kraftverk i Rauma kommune
Søknad om konsesjon ligger i kø hos NVE. 7,10 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av vannledning langs Strandgata i Åndalsnes
Oppgradering av Strandgata med nye rørfamføringer og toppdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: