Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rauma

Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av boliger i Åndalsnes
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av høydebasseng og vannbehandlingsanlegg i Mittet
· Nytt høydebasseng (HB) og vannbehandlingsanlegg (VBA) kombinert i samme bygg · Underetasje med basseng og ventilkammer i betong · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder VBA, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 88 m2
Nytt vannbehandlingsanlegg i Åfarnes
· Ombygging/tilbygging av eksisterende høydebasseng der nytt vannbehandlingsanlegg skal etableres delvis over dagens basseng · Tilbygg i 1. og 2. etg med fundamenter og ringmurer i betong, overbygg og takoppbygg i treverk · Grunnflate eksisterende bygg ca 120 m2 · Grunnflate tilbygg ca 44 m2
Nytt vannbehandlingsanlegg i Verma
· Nytt VBA ved siden av eksisterende VBA, samt ekstra HB (30 m3) i GRP. · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder VBA, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 40 m2
Nybygg av kraftverk i Rauma kommune
Søknad om konsesjon ligger i kø hos NVE. 7,10 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nytt vannbehandlingsanlegg i Straume
· Tilbygg til eks VBA · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder nødstrøm og ventilgrube, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 6 m2
Nybygg av vannledning langs Strandgata i Åndalsnes
Oppgradering av Strandgata med nye rørfamføringer og toppdekke.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda industriområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: