Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rauma

Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av boliger i Åndalsnes
Infrastruktur er opparbeidet.
Steinsprangnett, bolting og rensk på Fv 63 Kjellstadlinja i Rauma
Mulig også fanggjerde. På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,4 (middels). Skredtype stein og is.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Rauma, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype snø.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt A
Oppgradering av belysning og utbedring av rekkverk.
Reparasjon av spuntcelle på Søndre kai på Åndalsnes
Prosjektet gjelder reparasjon av spuntcelle. Det er hull i spuntcellen som skal tettes ved påsveisede stålplater. I tillegg skal hulrom i spuntcellen fylles opp med betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: