Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rauma

Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Rauma, Vestnes og Nesset del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja kommuner
Nytt kunstgressdekke på 11er bane og på 9er bane i Rauma
Det skal fornyes kunstgress på 11er bane og etableres ny på 9er bane. 11er banen skal tas først i løpet av april. 9er banen skal opparbeides og der skal dekket legges etter sommeren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: