Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Norddal

Utbedring av holdeplasser langs Fv 63 Linge i Norddal
Det skal bygges busslommer med universell utforming på begge sider av eksisterende fylkesveg med gangadkomst via eksisterende undergang. Arbeidet inkluderer også nødvendig infrastruktur som overvann- og drenssystem og strømtilførsel til leskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: