Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Norddal

Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av kraftverk i Norddal
Søknad om konsesjon ligger i kø hos NVE. Antatt start og kostnad. Byggherre er ukjent. 2,20 GWh.
Utbedring av holdeplasser langs Fv 63 Linge i Norddal
Det skal bygges busslommer med universell utforming på begge sider av eksisterende fylkesveg med gangadkomst via eksisterende undergang. Arbeidet inkluderer også nødvendig infrastruktur som overvann- og drenssystem og strømtilførsel til leskur.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Møre og Romsdal
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: