Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesset

Nybygg av kraftverk og adkomstvei ved Nesset
Konsesjon er gitt. 6,09 GWh.
Nybygg av brannstasjon i Eresfjord
På eiendommen i dag står det i dag en gammel bygning som skal rives og miljøsaneres . Ny bygning består av en garasjedel (3 utrykningskjøretøy) og en andministrasjonsdel (møte/ spiserom, garderober, toalett m.m.). I 2. etasjen over adm delen er det teknisk rom, trimrom, kontor og lager.
Rassikring på Fv 191 Joteigen i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels). Skredtype snø.
Etablering av bredbåndsnett i Nesset kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Ny vannledning på Meisalstranda i Nesset
850 m ø110 vannledning for eksisterende bebyggelse, hovedsakelig i Svenslivegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: