Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesset

Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Kostnad er ukjent. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12
Nybygg av kraftverk i Eidsvåg
Søknad om konsesjon ligger i kø hos NVE. Byggherre er ukjent. 6,30 GWh. Antatt start og kostnad.
Nybygg av kraftverk og adkomstvei ved Nesset
Konsesjon er gitt. 6,09 GWh.
Etablering av bredbåndsnett i Nesset kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Ny vannledning på Meisalstranda i Nesset
850 m ø110 vannledning for eksisterende bebyggelse, hovedsakelig i Svenslivegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: