Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Nybygg av rekkehus i Molde
Parkeringskjeller. Rammetillatelse gitt.
Ombygging til menighetshus på Kviltorp i Molde
Etablering av menighetshus i dagens bygningsmasse hvor Siatlem driver bilforretning. Gnr/bnr: 29/725, 29/858 og 29/610.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt D
Rekkverksarbeid og utbedring av sideterreng.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Molde, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
Riving av eksisterende internat i Molde
Miljøsanering og rivearbeider i forbindelse med nybygg av internat ved skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: