Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av boliger på Hasleliåsen i Molde
Ca. 300 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 210000 kvm.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde, trinn 2
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger. Arbeidene omfatter ca: - 2 000 m med vei. - 3 700 m med grøft for VA-anlegg. - 2 500 m med kabelgrøft. - 1 000 m med tursti. - 900 m2 opparbeidet lekeplasser med tilbehør. - Legging av ca. 2 100 m med vannledning (PVC 225 og 160mm). - Levering og legging av ca. 3 000 m spillvannsledning (PVC 110 og 160mm) - Levering og legging av ca. 2 250 m overvannsledning (PVC 200 til 500mm) - Levering og montering av 14 stk. vannkummer D=1600mm. - Levering og montering av 61 stk. spill- og avløpskummer D=1000mm. - Levering og montering av 49 stk. gate- og grøftesluk. - Montering av 2 stk. pumpestasjoner. - Asfalt ca. 13 000 m2
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Nybygg av rekkehus i Molde
Parkeringskjeller. Rammetillatelse gitt.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Skålahalvøya
Under regulering. 83 dekar. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Hjellset
Under regulering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av rulleskiløype på Skaret i Molde
1,7 km asfaltert rulleskibane.
Konsulentoppdrag; utredning/dialog om nye bro- og fjordkrysningsløsninger i Møre Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge som skal brukes i et innovasjonspartnerskap for nye broløsninger. I den forbindelse inviteres det til dialog med potensielle leverandører, fagmiljø og andre offentlige vegeiere om hvordan vi kan løse behovet for bro-løsninger som er rimelige og effektive å bygge og drifte, og samtidig har høy kvalitet. Tidspunkt: 15. august 2018 kl 10 – 16, sted: Hotel Alexandra, Molde.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: