Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Molde

Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Romsdal omfatter 33 000 tonn asfalt og 51 000 m2 fresing, utføres i kommunene Molde, Rauma, Vestnes og Fræna. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt PMB Nordmøre og Romsdal omfatter ca. 20 000 tonn asfalt der slitelag er med PMB og 31 000 m2 fresing. Dette utføres i kommunene Molde, Gjemnes, Kristiansund, Fræna og Nesset.
Nybygg av rekkehus i Molde
Parkeringskjeller. Rammetillatelse gitt.
Nybygg av flerbolighus i Molde, trinn 2
Parkeringskjeller med 7 plasser.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg. Pleie- og Omsorgsavdelingens sine kontorer.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Hjellset
Under regulering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av infrastruktur for boliger i Molde
Infrastruktur for 9 eneboligtomter.
Flytting av brakkerigg fra Sellanrå barneskole til Kviltorp barneskole i Molde
Flytting av brakkerigg (37 moduler) Brakkerigg/modulbygg står i dag ved Sellanrå barneskole i Molde kommune og skal flyttes til Kviltorp barneskole i Molde, ca. 4 km øst for Sellanrå skole.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Molde
Opparbeidelse med leveranse av apparater og anlegg for utomhusområdet på Sellanrå skole.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: