Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansund

Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av barnehage i Kristiansund
6 avdelinger for 105 barn.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordmøre omfatter 54 000 tonn asfalt og 18 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Gjemnes, Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Eide, Surnadal, Halsa, Averøya og Aure. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Kristiansund
Infrastruktur for ca 120 boliger samt en barnehage. Godkjent reguleringsplan.
Grunnarbeider ved Atlanten stadion i Kristiansund
Skifte av grunn, steinfylling. Naturgress.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Til- og ombygg av kulturhus i Vågen i Kristiansund
Kulturfabrikken vil skapa en kulturscene for lavterskel kulturutbud i Kristiansund.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Kristiansund
Godkjent reguleringsplan. Totalt 120 enheter på området, 45 eneboligtomter. Begrensning på planlagd utbygging er maks høgde 2,5 etasje.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Ombygg av kontorbygg i Kristiansund
Oppdraget består i nytt ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, malerarbeid, enklere ombyggningsarbeid, levering av nødstrømsaggregat og ny brannsikring. Leietaker: Helseinnovasjonssenter.
Ombygg av vei og nytt gatelys i Frei
Ca. 850 meter skal forsterkes med geonett, nytt grusdekke og asfalt. Det skal graves grøft for kabler og etableres nytt gatelys på strekningen.
Kjøp av flyttbare anleggsbrakker i Kristiansund
Flyttbare anleggsbrakker til anleggsavdelingen. Anleggsavdelingen består av 3 lag à 6 personer. Det skal anskaffes komplett brakke sett til hvert lag.
Nybygg av kunstgressbane i Kristiansund
Byggetips. Fra Handlingsplan idrettsanlegg og drift 2015-2017, avventer beslutning. Kunstgressbane 40x60.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: