Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansund

Utvidelse av felles terminal på Kvernberget
Felles terminal for rutefly og helikopter. Prioritert i NTP 2014-2023.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordmøre omfatter 54 000 tonn asfalt og 18 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Gjemnes, Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Eide, Surnadal, Halsa, Averøya og Aure. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Grunnarbeider ved Atlanten stadion i Kristiansund
Skifte av grunn, steinfylling. Naturgress.
Til- og ombygg av kulturhus i Vågen i Kristiansund
Kulturfabrikken vil skapa en kulturscene for lavterskel kulturutbud i Kristiansund.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Nytt ventilasjonsanlegg i kino i Kristiansund
Etablering av nye ventilasjonsanlegg i teknisk rom i kjeller. Mindre ombygging/utvidelse av teknisk rom i kjeller. Oppgradering av elektrisk anlegg i forbindelse med de nye ventilasjonsanleggene.
Kjøp av flyttbare anleggsbrakker i Kristiansund
Flyttbare anleggsbrakker til anleggsavdelingen. Anleggsavdelingen består av 3 lag à 6 personer. Det skal anskaffes komplett brakke sett til hvert lag.
Nybygg av kunstgressbane i Kristiansund
Byggetips. Fra Handlingsplan idrettsanlegg og drift 2015-2017, avventer beslutning. Kunstgressbane 40x60.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: