Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Utvidelse av felles terminal på Kvernberget
Felles terminal for rutefly og helikopter. Prioritert i NTP 2014-2023.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Godkjent reguleringsplan. Totalt 120 enheter på området, 45 eneboligtomter. Begrensning på planlagd utbygging er maks høgde 2,5 etasje.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Selges til selvbyggere og utbyggere. Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-1, Nordmøre
Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Halsa, Smøla og Aure. 32 532 tonn asfalt, 70 824 m2 fresing.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Kristiansund
Ønske om å bygge 8-10 eneboliger på et område mellom Haslihaugen og Hasselia.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Nytt ventilasjonsanlegg i kino i Kristiansund
Etablering av nye ventilasjonsanlegg i teknisk rom i kjeller. Mindre ombygging/utvidelse av teknisk rom i kjeller. Oppgradering av elektrisk anlegg i forbindelse med de nye ventilasjonsanleggene.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Kristiansund
Byggetips. Prosjekt i tidlig fase. Avventer beslutning. Antatt byggestart. Ukjent kostnad.
Etablering av trykkøkningsstasjon i Kristiansund
Arbeidet omfattar graving i gata, fundamentering av holet, tilrigging av trykkaukestasjonen inkludert dreneringsløysing og røyrlegging, fylling rundt og reasfaltering av gata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: