Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Selges til selvbyggere og utbyggere. Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-1, Nordmøre
Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Halsa, Smøla og Aure. 32 532 tonn asfalt, 70 824 m2 fresing.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Tilpasning av ferjekaier på E39 Romsdal og Nordmøre, Seivika ferjekai i Kristiansund
Samme kontrakt for Seivika, Tømmervåg og Edøya ferjekaier.
Til- og ombygg av kulturhus i Vågen i Kristiansund
Kulturfabrikken vil skapa en kulturscene for lavterskel kulturutbud i Kristiansund.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Nybygg av sjøledninger i Kristiansund
Komplett levering og montering av sjøledning for drikkevann mellom Vadsteinsvika og Amundøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: