Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansund

Nybygg av hotell og kontor i Kristiansund
ARK på hotellet er Halvorsen & Reine AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund, trinn 1
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av barnehage i Kristiansund
6 avdelinger for 105 barn.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Kristiansund
Infrastruktur for ca 120 boliger samt en barnehage. Godkjent reguleringsplan.
Grunnarbeider ved Atlanten stadion i Kristiansund
Skifte av grunn, steinfylling. Naturgress.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Opparbeiding av vei, vann og avløp i Kristiansund
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart.
Nytt ventilasjonsanlegg i kino i Kristiansund
Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Ombygg av vei og nytt gatelys i Frei
Ca. 850 meter skal forsterkes med geonett, nytt grusdekke og asfalt. Det skal graves grøft for kabler og etableres nytt gatelys på strekningen.
Utvendig vedlikehold av omsorgsboliger i Kristiansund N
Fasadene strekker seg over et areal på ca. 1300 m2.
Rammeavtale elektrikertjenster i Kristiansund kommune
Opsjon 1+1 år. Jobben omfatter rehabilitering, vedlikehold og mindre nybygg.
Ny heis til eldresenter i Kristiansund
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: - Etablering av heis i tilbygg - Mindre tilbygg mot bakhage - Opsjon på ombygging i kjeller
Ombygg av kontor og resepsjon ved sykehjem i
Tiltaket strekker seg over et areal på ca. 70 m2. De bygningsmessige arbeidene består bl.a. av: Ombygging av ett kontor til to kontor. Teknisk oppgradering av kontor til arbeidsrom for 4 personer. Deler av betong og teglvegg mellom vestibyle og kontor skal rives. Etablering av nye vegger og innvendig tak for skranke. Tilpasninger av dører og vegger. Branntekniske tilpasninger.
Ombygg av kai
Utbedring av en eksisterende betongkai på en strekning av ca 20 meter. Arbeidet skal utføres med armert betong og deler av arbeidet vil forgå under vann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: