Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kristiansund

Nybygg av hotell og kontor i Kristiansund
ARK på hotellet er Halvorsen & Reine AS.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
ca 90 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av barnehage i Kristiansund
6 avdelinger for 105 barn.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordmøre omfatter 54 000 tonn asfalt og 18 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Gjemnes, Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Eide, Surnadal, Halsa, Averøya og Aure. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Kristiansund
Infrastruktur for ca 120 boliger samt en barnehage. Godkjent reguleringsplan.
Grunnarbeider ved Atlanten stadion i Kristiansund
Skifte av grunn, steinfylling. Naturgress.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.
Ny døgnhvileplass i Kristiansund
Antall plasser er ikke avklart.
Nytt ventilasjonsanlegg i kino i Kristiansund
Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Opparbeiding av vei, vann og avløp i Kristiansund
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart.
Ombygg av vei og nytt gatelys i Frei
Ca. 850 meter skal forsterkes med geonett, nytt grusdekke og asfalt. Det skal graves grøft for kabler og etableres nytt gatelys på strekningen.
Utvendig vedlikehold av omsorgsboliger i Kristiansund N
Fasadene strekker seg over et areal på ca. 1300 m2.
Ny heis til eldresenter i Kristiansund
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: - Etablering av heis i tilbygg - Mindre tilbygg mot bakhage - Opsjon på ombygging i kjeller
Ombygg av kontor og resepsjon ved sykehjem i
Tiltaket strekker seg over et areal på ca. 70 m2. De bygningsmessige arbeidene består bl.a. av: Ombygging av ett kontor til to kontor. Teknisk oppgradering av kontor til arbeidsrom for 4 personer. Deler av betong og teglvegg mellom vestibyle og kontor skal rives. Etablering av nye vegger og innvendig tak for skranke. Tilpasninger av dører og vegger. Branntekniske tilpasninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: