Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Rehabilitering av rådhuset og etablering av nytt varmeanlegg i Hareid
Renoveringa gjeld bygg oppført i 1968 og omfattar: - Nye ytterveggar (asbesthaldig) og nye vindauge (pcb-haldig). - Opsjon på etterisolering og ny tekking av tak. - Fullføring av innvendig renovering. Det er inngått avtaler og utført ein del arbeid som gjeld ventilasjon, elektriske installasjonar, rør og sanitærarbeid og arbeid med nye innvendige himlingar og utskifting av dører. En del av desse arbeida, (el.inst og himling) må demonterast og remonterast pga feil . - Arbeid med nytt varmeanlegg (ikkje oppstarta). - Nye rømingsvegar og nytt brannvarslingsanlegg.
Utskifting av Brandalsbrua i Hareid
Fellesutlysning for Brandalsbrua og Jensholmbrua. I grove trekk går arbeidet ut på å etablere interimsveg, rive eksisterende bru og plasstøpe nytt brudekke og tilhørende landkar. I tillegg skal det etableres nytt asfaltdekke på dei nye bruene og tilstøtende veger.
Etablering av bredbåndsnett i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Utbedring av kai og rehabilitering av brygger på Brandal i Hareid kommune
Austvendt fiskerikai inne i småbåthavna på Brandal. Kaia på 12,1 x 2,45m skal rehabiliteres. Sørvendt fritidsbrygge inne i småbåthavna på Brandal. Brygge på ca 16 x 3,5m skal nyetableres. Nordvendt fritidsbrygge inne i småbåthavna på Brandal. Brygge på ca 8 x 2m skal rehabiliteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: