Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Utskifting av Brandalsbrua i Hareid
Fellesutlysning for Brandalsbrua og Jensholmbrua. I grove trekk går arbeidet ut på å etablere interimsveg, rive eksisterende bru og plasstøpe nytt brudekke og tilhørende landkar. I tillegg skal det etableres nytt asfaltdekke på dei nye bruene og tilstøtende veger.
Etablering av bredbåndsnett i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Nytt varmeanlegg i kirke i Hareid
Ny vannbåren oppvarming basert på luft-vann varmepumpe med varmestyring og med ny elektrisk fordeling i kyrkje og driftsbygg. Arbeidet skal utførast parallelt med skifting av nytt golv i Hareid Kyrkje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: