Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hareid

Nybygg av bustadfelt i Hareid
Avventer godkjenning av reguleringsplan. Antatt byggestart og kostnad.
Oppgradering av Kjøpmannsgata i Hareid
Planlegger en mer funksjonell og attraktiv handelsgate for alle.
Vintervedlikehold av veier i Hareid kommune
Rode 2: Hareidsdalen (Bigset, Grimstadgeilane, Holstad) Rode 3: Ytre Hareid (Hovlida – Håbakkane – heile sjukeheimsområdet) Rode 4: Indre Hareid (Melshornlia – sentrum sør – diverse hamn) Rode 5: Brandal med gang/sykkelveg til Hareid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: