Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hareid

Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Rehabilitering av rådhuset og etablering av nytt varmeanlegg i Hareid
Skifte ut vindu og ytterdører, demontere yttervegger som er av tre, samt utskifting av varmeanelegget, som er av type vannbåren varme. Ytterveggane består bl. a. av plater som inneheld asbest. Desse må saneres på ein forsvarleg og godkjent måte.
Oppgradering av Kjøpmannsgata i Hareid
Planlegger en mer funksjonell og attraktiv handelsgate for alle.
Vintervedlikehold av veier i Hareid kommune
Rode 2: Hareidsdalen (Bigset, Grimstadgeilane, Holstad) Rode 3: Ytre Hareid (Hovlida – Håbakkane – heile sjukeheimsområdet) Rode 4: Indre Hareid (Melshornlia – sentrum sør – diverse hamn) Rode 5: Brandal med gang/sykkelveg til Hareid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: