Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Nybygg av boliger i Hareid
Ca 50-60 boenheter.
Rehabilitering av rådhuset og etablering av nytt varmeanlegg i Hareid
Renoveringa gjeld bygg oppført i 1968 og omfattar: - Nye ytterveggar (asbesthaldig) og nye vindauge (pcb-haldig). - Opsjon på etterisolering og ny tekking av tak. - Fullføring av innvendig renovering. Det er inngått avtaler og utført ein del arbeid som gjeld ventilasjon, elektriske installasjonar, rør og sanitærarbeid og arbeid med nye innvendige himlingar og utskifting av dører. En del av desse arbeida, (el.inst og himling) må demonterast og remonterast pga feil . - Arbeid med nytt varmeanlegg (ikkje oppstarta). - Nye rømingsvegar og nytt brannvarslingsanlegg.
Oppgradering av Kjøpmannsgata i Hareid
Planlegger en mer funksjonell og attraktiv handelsgate for alle.
Etablering av bredbåndsnett i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: