Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hareid

Ny inntaksledning og reparasjon av demning mm i Hareid
Også ny sil, føring gjennom demningen, hus over ventilkum.
Nytt varmeanlegg i kirke i Hareid
Ny vannbåren oppvarming basert på luft-vann varmepumpe med varmestyring og med ny elektrisk fordeling i kyrkje og driftsbygg. Arbeidet skal utførast parallelt med skifting av nytt golv i Hareid Kyrkje.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: