Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Haram

Påbygg av leilighetsbygg i Vatne
Påbygg med 1 etasje på eksisterende 2 etasjer.
Utbedring av tunnel på Fv 659 i Haram
Fra Møre og Romsdal fylkeskommunes forslag til økonomiplan 2015-2018.
Ombygg av dagsenter i Haram
Bygget er en aldersheim fra 1982, areal ca 720 m2. Oppdraget omfatter ombygging av 12 beboerrom til 6 omsorgsleiligheter, innredning av baseareal og oppgradering av bygning og tekniske anlegg.
Rammeavtale for kontormøbler i Haram
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: