Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjemnes

Oppgradering av Rv 70 Freifjordtunnelen i Kristiansund/Frei
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5086m 130muh.
Oppgradering av E39 Høgsettunnelen i Gjemnes
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 705m.
Nytt vannbehandlingsanlegg i Torvik
· Nytt vannbehandlingsanlegg ved siden av eksisterende høydebasseng, samt en mindre oppgradering av HB · Hovedetasje oppført i treverk som inneholder VBA, takoppbygg i treverk · Grunnflate ca 67 m2
Utbygging av bredbånd i Gjemnes
Følgende områder utredes for utbygging av høykapasitetsbredbånd: Fagerlia-Flemma, Angvik-Osmarka, Torvikdalen, Bergsøya, Storlandet og Åndal-Furset-Gaupset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: