Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Nybygg av vei, gang- og sykkelvei mm i Giske
Erstatter deler av fylkesvegen. To kjørefelt og gang- sykkelveg. Ca. 0,5 km.
Etablering av nærmiljøanlegg ved skole i Giske
Det ska etableres skatepark, parkour og buldre cube. Handles opp sammen med Godøy skule.
Etablering av nærmiljøanlegg ved skole i Giske
Det ska etableres skatepark, parkour og buldre cube. Handles opp sammen med Alnes skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: