Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Giske

Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Fv 658 Godøytunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3844m. 153muh.
Utbedring av havn i Giske
Ålesund Havnevesen planlegger 200 m tunglastkai.
Oppgradering av Fv 127 Alnestunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1493m.
Rammeavtale for kontormøbler i Giske
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: