Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Etablering av kommunale utleieboliger vest for Øyasentret på Valderøya
7 stk boenheter. Det er tenkt 3 stk eneboliger i kjede med carport som mellombygg og 1 stk 4-mannsbolig i 2 plan.
Nybygg av vei, gang- og sykkelvei mm i Giske
Erstatter deler av fylkesvegen. To kjørefelt og gang- sykkelveg. Ca. 0,5 km.
Etablering av nærmiljøanlegg ved skole i Giske
Det ska etableres skatepark, parkour og buldre cube. Handles opp sammen med Godøy skule.
Etablering av nærmiljøanlegg ved skole i Giske
Det ska etableres skatepark, parkour og buldre cube. Handles opp sammen med Alnes skule.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: