Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Giske

Nybygg av boliger ved Stor-Pe-Teigen i Giske
Mellom Stor-Pe-vegen og Knutivegen. Frittliggende småhus, tomannsboliger og flermannsboliger.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Nybygg av vei, gang- og sykkelvei mm i Giske
Erstatter deler av fylkesvegen. To kjørefelt og gang- sykkelveg. Ca. 0,5 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: