Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fræna

Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Totalrenovering av behandlingssenter i Fræna
Behandlingssenter for mennesker med rus og psykiske problemer.
Nybygg av turistvei og etablering av servicebygg i Fræna
Oppgradering av toalettbygg og utvidelse av parkeringsplass.
Legging av ny vannledning og gangveg i Fræna kommune
Ny vannledning (ca. 650m 225mm PVC) fra Lauvåsen til Tømmervegen i Malmefjorden. Sammen med vannledning skal det legges trekkerør for strøm, fiber og fremtidig gatebelysning. Det skal i tillegg opparbeides ny gangveg (med grusdekke) over ledningssonen i en del av traséen (ca. 300m).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: