Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fræna

Nybygg av industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. 300 da.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av hytte, brygge og sjøhus i Elnesvågen
Prosjektet innefatter 11 hytter samt bryggehus med 7-8 leiligheter.
Utvidelse av næringspark ved Malmefjorden
17 tomter tenkt til plasskrevende handel.
Nybygg av eneboliger i Fræna
Reguleringsplan er vedtatt.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 1
Opparbeidelse av infrastruktur for 5 stk eneboligtomter og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Sentrumsutvikling i Fræna
Konsulentoppdrag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: