Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fræna

Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Etablering av infrastruktur til boligfelt i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Renovering og tilbygg av idrettshall på Hustad i Fræna
I tillegg til renovering skal det bygges 3 tilbygg til hallen. Arbeidene omfatter renovering av eksisterende hall inkl. bl.a. ny taktekking, oppgradering/nye fasader, nytt idrettsgulv, renovering av garderober, oppgradering av system for luftbehandling og varmeanlegg, oppgradering el. - og lysanlegg m.m. I tillegg skal det bygges 3 stk. tilbygg: nytt tilbygg inngangsparti ca. 100 m2 med bl.a. kjøkken og toaletter. Nytt tilbygg lager ca. 60 m2. Nytt tilbygg for hoppegrop til turn ca. 60 m2. Opsjoner: Utarbeidelse av BIM-modell av eksisterende hall. Legging av gummibelegg i rom 131 Lagerareal. Ladestasjoner for elbil. Salto nettverksbasert bordleser. IP-baserte overvåkingskamera.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Fræna, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: