Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fræna

Driftskontrakt Region Ytre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner. Totalt 749,361 km veg.
Totalrenovering av behandlingssenter i Fræna
Behandlingssenter for mennesker med rus og psykiske problemer.
Nybygg av turistvei i Fræna
Oppgradering av toalettbygg og utvidelse av parkeringsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: