Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fræna

Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Driftskontrakt Region Ytre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner. Totalt 749,361 km veg.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Totalrenovering av behandlingssenter i Fræna
Behandlingssenter for mennesker med rus og psykiske problemer.
Etablering av infrastruktur til boligfelt i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Legging av ny vannledning og gangveg i Fræna kommune
Ny vannledning (ca. 650m 225mm PVC) fra Lauvåsen til Tømmervegen i Malmefjorden. Sammen med vannledning skal det legges trekkerør for strøm, fiber og fremtidig gatebelysning. Det skal i tillegg opparbeides ny gangveg (med grusdekke) over ledningssonen i en del av traséen (ca. 300m).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: