Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eide

Nybygg av flerbolighus på Eide
12-15 måneders byggetid.
Tettstedstiltak på Fv 64 Skarvøya, Atlanterhavsvegen i Eide
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Opprydding og fjerning av kiosk for nytt utskikspunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: