Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Tilpasning av ferjekaier på E39 Romsdal og Nordmøre, Sandvika ferjekai i Aure
Fylling: 2400 m3. Plastring: 850 m2, 850 m3. Filterlag/Plastring type 2: 1300 m2, 1075 m3. Stålkjernepeler: 210 m. Stålrørspeler inkl. fenderfundament: 671 m. Armering: 117 tonn. Betong, B45: 597 m3. Betong, AUV-betong: 72 m3. Berganker: 262 m, 869 mMN. Stålkonstruksjoner: 177 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: