Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Aure

Nybygg av hytter i Aure
10-20 stk hyttetomter.
Ombygg av bank til leiligheter i Aure
Eksisterende bankbygg med tilbygg mot nord planlegges transformert til leiligheter.
Ombygg av NEAS-bygget i Aure
Midletidig brannstasjon.
Tilbygg av SFO i Aure
Tilbygg av SFO på barneskole.
Nybygg av prefabrikert høydebasseng i Aure
E01 Grunn- og ledningsarbeider, E02 Prefabrikkert høydebasseng i GRP (denne entreprise), E03-1 Bygningsmessige arbeider for ventilkammer og høydebasseng, E03-2 Maskin- og elektroinstallasjoner for ventilkammer og høydebasseng.
Ombygg til kontorbygg i Aure sentrum
Ombygging av 320 m2 til kontorer. RIBr: Firesafe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: