Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aukra

Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra
Kommunen vil utvikle tekniske anlegg og byggeklare tomter for videresalg. 45 tomter for frittliggende eneboliger, 10,6 da for konsertert boligbebyggelse, 7,2 da for barnehage, 12,7 da for dagligvare/bensinstasjon. 70-80 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger i Aukra
Tomtene vil selges till privatpersoner. 50-60 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: