Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter i Ålesund
Butikk i 1 etasje og 40-50 stk leiligheter i 2-4 etasje.
Fordypning av havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Nybygg av barnehage på Ellingsøy i Vik
Plass til 108 stk barn over tre år.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Nybygg av robustboliger i Ålesund
Småboliger for brukere med utviklingshemning.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: