Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ålesund

Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
total Ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Renovering tak på flerbrukshall i Ålesund
Skadede lett-takselementer skal repareres på stedet av Lett-Tak AS.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nytt massedeponi i Ålesund
Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Utbedring av kryss på E39 Spjelkavik i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1 2014-2018. Bompengesøknad er til behandling.
Fasaderehabilitering K201 på fengsel i Ålesund
Fasadene er pusset opp på forskjellige tidspunkter, med forskjellig materialvalg. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele fasaden, inkludert vinduskarmer og utskifting av enkelte vinduer.
Ombygging av bru i Ålesund
Utskifting av bruplate, ny bruplate i element, rehabilitering av landkar. Nytt rekkverk med overganger. Legging av ny membran og slitelag. Felles utlysning med Babrua og Hagabrua.
Ombygging av bru i Ålesund
Riving og fjerning av eksisterende brudekke og etablering av ny bruplate i element og rekkverk. Felles utlysning med Skar bru og Hagabrua.
Ombygging av bru i Ålesund
Ny bruplate (oppstrøms) i element. Nytt rekkverk og kantrager begge sider. Erosjonssikring/kappestøp under fundament på påbygd del i overgang mot originaldel av landkar akse 1. Oppstrøms vingemurer rengjøres og deretter stabiliseres. Felles utlysning med Babrua og Skar bru.
Utarbeidelse av områdeplan for Moa, Ålesund kommune
Det skal utarbeides en områdeplan for Moa. Hensikten med anskaffelsen er å få visualisert potensiale og konsekvensene av ulike byplangrep som kan legges til grunn for det videre planarbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: