Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Utbedring av Sjøgata i Ålesund
Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Fordypning av havn i Ålesund
Utdyping til -11 m. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Sunnmøre
Herøy, Ålesund, Sula, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Skodje, Vanylven, Ulstein, Hareid, Volda. 36 644 tonn asfalt, 225 000 m2 fresing.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Nytt fortau ved Myrlandsvegen i Blindheim, del 1
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Ytre Hessen (fra skolen) i Hessøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 2,5 km.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Rehabilitering av skole i Lerstad
Rehabilitering av nord og østfasader bygg A med utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering, nye fasadeplater samt innvendig påforing og kledning.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Nytt massedeponi i Ålesund
Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Ålesund, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt C
Etableres nytt lysregulert gangfelt med intensivbelysning.
Støytiltak Møre og Romsdal fylkesveg 2019
Felles kontrakt for 10 boliger/boenheter.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: