Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg mm i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Rv 658 Valderøytunnelen, Ålesund/Giske rute 6d
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4222m.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2 Rv 658 Ellingsøytunnelen i Ålesund rute 6d
Inkl arm Flatholmen. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3520m.
Nybyggav badeanlegg og boliger i Ålesund
Ålesund kommune er hjemmelshaver til eiendommen Øvre Utstillingsplass nær sentrum av Ålesund. Eiendommen skal lyses ut for salg med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Eiendommen må omreguleres. Der er fremmet reguleringsforslag for eiendommen, men det åpnes for at kjøper kan utarbeide egen reguleringsplan. Kjøper av eiendommen blir ansvarlig for å etablere og drifte badeland og lekeareal.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Nybygg av leiligheter i Ålesund trinn 3
Eventuelt parkeringskjeller.
Ny tunnel ved E136 – Fv 390 Brosundtunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Ombygg av 3. etsajer på universitet i Ålesund
Ombygging av tre etasjer i hovedbygningen. 4. etasje i fløy C, 4. etasje i fløy D og 5. etasje i fløy D.
Breddeutvidelse og forberedende kryssløsninger i Molde
Regulering godkjent. Uklar byggestart, ikke proritert tiltak. Antatt kostnad. Ukjent kostnad.
Nybygg av infrastruktur i Ålesund
Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Rehabilitering av skole i Lerstad
Rehabilitering av nord og østfasader bygg A med utskifting av vindu, ytterdører, etterisolering, nye fasadeplater samt innvendig påforing og kledning.
Ombygging av bru i Ålesund
Riving og fjerning av eksisterende brudekke og etablering av ny bruplate i element og rekkverk. Felles utlysning med Skar bru og Hagabrua.
Ombygging av bru i Ålesund
Ny bruplate (oppstrøms) i element. Nytt rekkverk og kantrager begge sider. Erosjonssikring/kappestøp under fundament på påbygd del i overgang mot originaldel av landkar akse 1. Oppstrøms vingemurer rengjøres og deretter stabiliseres. Felles utlysning med Babrua og Skar bru.
Ombygging av bru i Ålesund
Utskifting av bruplate, ny bruplate i element, rehabilitering av landkar. Nytt rekkverk med overganger. Legging av ny membran og slitelag. Felles utlysning med Babrua og Hagabrua.
Utarbeidelse av områdeplan for Moa, Ålesund kommune
Det skal utarbeides en områdeplan for Moa. Hensikten med anskaffelsen er å få visualisert potensiale og konsekvensene av ulike byplangrep som kan legges til grunn for det videre planarbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: