Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ålesund

Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg mm i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2 Rv 658 Ellingsøytunnelen i Ålesund rute 6d
Inkl arm Flatholmen. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3520m.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Rv 658 Valderøytunnelen, Ålesund/Giske rute 6d
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4222m.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Ålesund
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Antatt byggestart og kostnad. Tomten brukes idag til parkeringsplass.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
total Ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Breddeutvidelse og forberedende kryssløsninger i Molde
Regulering godkjent. Uklar byggestart, ikke proritert tiltak. Antatt kostnad. Ukjent kostnad.
Nybygg av infrastruktur i Ålesund
Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Fasaderehabilitering K201 på fengsel i Ålesund
Fasadene er pusset opp på forskjellige tidspunkter, med forskjellig materialvalg. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele fasaden, inkludert vinduskarmer og utskifting av enkelte vinduer.
Ombygging av bru i Ålesund
Riving og fjerning av eksisterende brudekke og etablering av ny bruplate i element og rekkverk. Felles utlysning med Skar bru og Hagabrua.
Ombygging av bru i Ålesund
Utskifting av bruplate, ny bruplate i element, rehabilitering av landkar. Nytt rekkverk med overganger. Legging av ny membran og slitelag. Felles utlysning med Babrua og Hagabrua.
Ombygging av bru i Ålesund
Ny bruplate (oppstrøms) i element. Nytt rekkverk og kantrager begge sider. Erosjonssikring/kappestøp under fundament på påbygd del i overgang mot originaldel av landkar akse 1. Oppstrøms vingemurer rengjøres og deretter stabiliseres. Felles utlysning med Babrua og Skar bru.
Utarbeidelse av områdeplan for Moa, Ålesund kommune
Det skal utarbeides en områdeplan for Moa. Hensikten med anskaffelsen er å få visualisert potensiale og konsekvensene av ulike byplangrep som kan legges til grunn for det videre planarbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: