Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Fordypning av havn i Ålesund
Utdyping til -11 m. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Sunnmøre
Herøy, Ålesund, Sula, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Skodje, Vanylven, Ulstein, Hareid, Volda. 36 644 tonn asfalt, 225 000 m2 fresing.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 2,5 km.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 3,6 km.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Oppgradering av VA-anlegg i Ålesund, trinn 2
Harhauggata skal opprustes med nytt vegprofil og sluker.
Grunnforsterkning i sjøfylling ved industriområde på Flatholmen i Ålesund
Prosjektering og levering av grunnforsterkning/geosynteter til bruk i fylling som skal inngå i et større Kontainerområde.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Ålesund, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt C
Etableres nytt lysregulert gangfelt med intensivbelysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: