Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Fordypning av havn i Ålesund
Utdyping til -11 m. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Sunnmøre
Herøy, Ålesund, Sula, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Skodje, Vanylven, Ulstein, Hareid, Volda. 36 644 tonn asfalt, 225 000 m2 fresing.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 3,6 km.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Oppgradering av VA-anlegg i Ålesund, trinn 2
Harhauggata skal opprustes med nytt vegprofil og sluker.
Grunnforsterkning i sjøfylling ved industriområde på Flatholmen i Ålesund
Prosjektering og levering av grunnforsterkning/geosynteter til bruk i fylling som skal inngå i et større Kontainerområde.
Nytt massedeponi i Ålesund
Behov for å lagre 200 000-300 000 kumikkmeter tunnelstein.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Ålesund, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt C
Etableres nytt lysregulert gangfelt med intensivbelysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: