Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ålesund

Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Utvidelse og rehabilitering av ungdomsskole i Ålesund, trinn 1
Totalt kostnad for trinn 1 og trinn 2 er 250 mill.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter i Ålesund
Butikk i 1 etasje og 40-50 stk leiligheter i 2-4 etasje.
Rehabilitering av ungdomsskole i Ålesund, trinn 2
Totalt kostnad for trinn 1 og trinn 2 er 69 mill.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Ålesund
7 eneboliger og 17 leiligheter i blokk.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Nybygg av robustboliger i Ålesund
Småboliger for brukere med utviklingshemning.
Utvidelse av gravplass i Ålesund
Omfatter opparbeiding av eksisterende areal innenfor dagens tomt, samt utvidelse på ca. 1800 m2 mot syd. Utvidelsen vil bli opparbeidet med nye gangveier, vegetasjon, lyssetting, vannposter, gjerder og anna utstyr.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Oppgradering av VA-anlegg i Ålesund, trinn 2
Harhauggata skal opprustes med nytt vegprofil og sluker.
Grunnforsterkning i sjøfylling ved industriområde på Flatholmen i Ålesund
Prosjektering og levering av grunnforsterkning/geosynteter til bruk i fylling som skal inngå i et større Kontainerområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: