Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ålesund

Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Nybygg av barnehage på Ellingsøy i Vik
Plass til 108 stk barn over tre år.
Renovering tak på flerbrukshall i Ålesund
Skadede lett-takselementer skal repareres på stedet av Lett-Tak AS.
Nybygg av småbåthavn i Ålesund
Etablering av småbåthavn og flytende bølgebryter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: