Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ålesund

Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Ålesund
Prosjektet kommer ikke i gang før statens vegvesen og Ålesund kommune startet opp ombyggingen av riksvei 60. Antatt byggestart og kostnad.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Nytt kryss med undergang ved Fv 107 Bjørge, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt kryss med undergang ved Fv 107 Myklebust
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Myrlandsvegen i Blindheim, del 1
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Ytre Hessen (fra skolen) i Hessøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Renovering tak på flerbrukshall i Ålesund
Skadede lett-takselementer skal repareres på stedet av Lett-Tak AS.
Nytt fortau på Gangstøvikvegen i Narvøy indre
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Fasaderehabilitering K201 på fengsel i Ålesund
Fasadene er pusset opp på forskjellige tidspunkter, med forskjellig materialvalg. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele fasaden, inkludert vinduskarmer og utskifting av enkelte vinduer.
Nytt fortau på Storfjordvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Forlengelse av fortau på Elvemyrsvegen, Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av småbåthavn i Ålesund
Etablering av småbåthavn og flytende bølgebryter.
Nytt fortau på Blindheimsvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: