Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørsta

Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Ørsta
Kommunen ønsker forslag til en strategi som transormerer tettstedets relasjon til sentrum og tydleliggjør stedets ressurser og kvaliteter.
Nybygg av hytter i Ørsta
Ca. 40 enheter. Total areal på ca. 295 daa. Øye Gardslag står som forslagsstiller.
Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt Søre Sunnmøre omfatter 23 500 tonn asfalt og 59 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ørsta, Stranda, Haram, Ulstein, Herøy Sykkylven og Sande.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Oppgradering av Fv 41 Leiratunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1953m.
Nybygg av hytteområde i Ørsta
Prosjekt i tidlig fase, under regulering. Antatt byggestart. Ukjent kostnad. Ca. 40 enheter. Total areal på ca. 295 daa. Øye Gardslag står som forslagsstiller. Entreprenør for veiutbygging Fjell og Graveservice, Ørsta.
Ombygg av servicekontoret på Ørsta Rådhus
Ørsta kommune skal bygge om servicekontoret på Ørsta Rådhus. Delar av den innvendig bygningsmassen skal rivas, og ny hovudinngang med takoverbygg skal etablerast. Bygget skal ha funksjon som servicekontor, og skal innehalde kontor, resepsjon, datapunkt, informasjonsområde og ventesone. Nytt inngangsparti skal oppførast i berekonstruksjon av betong og stål, vindusfasade med aluminiumskarmar, og taket skal ha same RAL-farge som utvendige veggar.
Skredsikring i Ørsta
Fra østsiden av Vikeelva og mot øst langs Storebakken, ca 600 m.
Riving og nybygg av bru og ombygg av vei i Ørsta
Riving av eksisterande Sætrebru, bygging av ny Sætrebru sør for eksisterande bru. Omlegging av ca 75m kommunal veg.
Rammeavtale for kontormøbler i Ørsta
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: