Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Nybygg av eneboliger i Ørsta
10-20 enheter, konsentrerte småhus med garasje i underetasje. Antatt byggestart og kostnad.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Etablering av ny gang- og sykkelvei langs Fv. 655 i Ørsta
Gang- sykkelveg: Om lag 160 m lengd, 3.0 m breidde. VA: Om lag 100 meter med OV-leidningar, om lag 300m drensleidning, 3 stk SF- kummar. Elektro: Om lag 180 m kabelgrøft for veglys, 180m lågspentkabel, 180m trekkerøyr for veglyskabel, 7 fundament med mast og armatur for veglys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: