Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørsta

Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt Søre Sunnmøre omfatter 23 500 tonn asfalt og 59 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ørsta, Stranda, Haram, Ulstein, Herøy Sykkylven og Sande.
Skredsikring i Ørsta
Fra østsiden av Vikeelva og mot øst langs Storebakken, ca 600 m.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Oppgradering av Fv 41 Leiratunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1953m.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Ørsta
4 tomter for ene- eller tomannsboliger.
Ombygg av servicekontoret på Ørsta Rådhus
Ørsta kommune skal bygge om servicekontoret på Ørsta Rådhus. Delar av den innvendig bygningsmassen skal rivas, og ny hovudinngang med takoverbygg skal etablerast. Bygget skal ha funksjon som servicekontor, og skal innehalde kontor, resepsjon, datapunkt, informasjonsområde og ventesone. Nytt inngangsparti skal oppførast i berekonstruksjon av betong og stål, vindusfasade med aluminiumskarmar, og taket skal ha same RAL-farge som utvendige veggar.
Riving og nybygg av bru og ombygg av vei i Ørsta
Riving av eksisterande Sætrebru, bygging av ny Sætrebru sør for eksisterande bru. Omlegging av ca 75m kommunal veg.
Utabeidelse av sektorplan for gatelys 2019-2023 i Ørsta
Ørsta kommune har eierskap til ca. 3000 gatelyspunkt, også på fylkesveg og europaveg. Det skal utarbeides en sektorplan for måloppnåelse innen for perioden 2019-2023. Videre ønsker kommunen et bedre beslutningsgrunnlag for investeringer i samme periode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: