Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørsta

Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Ørsta
Kommunen ønsker forslag til en strategi som transormerer tettstedets relasjon til sentrum og tydleliggjør stedets ressurser og kvaliteter.
Nybygg av hytter i Ørsta
Ca. 40 enheter. Total areal på ca. 295 daa. Øye Gardslag står som forslagsstiller.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Møre Romsdal
Ørsta, Volda, Sande, Sykkylven, Stranda, Hareid og Ulstein kommuner. 28587 tonn asfalt. 83000 m2 fresing.
Utvidelse av kai i Ørsta
Eksisterende kai for Ørstaterminalen utvides ca 90 meter mot øst med en bredde på ca 18 meter.
Tilbygg av barnehage i Åmdalen
Det er ønskelig med et frittstående bygg på 230 m2, som bygges sammen med eksisterende takkonstruksjon.
Nybygg av hytteområde i Ørsta
Prosjekt i tidlig fase, under regulering. Antatt byggestart. Ukjent kostnad. Ca. 40 enheter. Total areal på ca. 295 daa. Øye Gardslag står som forslagsstiller. Entreprenør for veiutbygging Fjell og Graveservice, Ørsta.
Skredsikring i Ørsta
Fra østsiden av Vikeelva og mot øst langs Storebakken, ca 600 m.
Riving og nybygg av bru og ombygg av vei i Ørsta
Riving av eksisterande Sætrebru, bygging av ny Sætrebru sør for eksisterande bru. Omlegging av ca 75m kommunal veg.
Nybygg av busstopp og rasteplass på sørsida av E39 i Ørsta
I grøntarealet ved Svendsengarden skal det opparbeides parkanlegg med murer, stier og benker. Arbeidet inneholder grunn- og betongarbeid, natursteinsarbeid, snekkerarbeid og anleggsgartner.
Nybygg av vei, VA-anlegg og veibelysning på Vartdal i Ørsta
Ca 200 meter kjøreveg, 3,5 meter bredd. Ca 56 meter med vannledninger og ca 200 meter veglys. Kontraktsverdi: 0,8 mill.kr.
Rammeavtale for kontormøbler i Ørsta
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: