Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørsta

Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt Søre Sunnmøre omfatter 23 500 tonn asfalt og 59 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ørsta, Stranda, Haram, Ulstein, Herøy Sykkylven og Sande.
Nytt veglys i Ørsta sentrum og i Hovedbygda
Ørsta kommune skal sette opp nye veglys i Ørsta sentrum og i Hovdebygda i 2018. I tillegg to punkt i Bjørdalen. Vi ønskjer pris på materiell, komplett montering (inklusiv graving av kabelgrøft, jording). Ørsta kommune leverer armatur. Mastene skal vere i stål, farge svart RAL 9005, rette master.
Utabeidelse av sektorplan for gatelys 2019-2023 i Ørsta
Ørsta kommune har eierskap til ca. 3000 gatelyspunkt, også på fylkesveg og europaveg. Det skal utarbeides en sektorplan for måloppnåelse innen for perioden 2019-2023. Videre ønsker kommunen et bedre beslutningsgrunnlag for investeringer i samme periode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: