Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørskog

Etablering av bredbåndsnett i Ørskog kommune
Fellesutlysning for: Haram kommune: Hellestranda. Skodje kommune: fylling/Hjelen. Ørskog kommune: Skarbø-Vestre. Hareid kommune: Hjørungavåg-Alme, Hjøringdal-Røysetbakken, Snipsøyrvatnet, Hjørungavåg-Hjørungneset og Nesset kommune: Vistdal.
Rehabilitering av bru i Solnørdalen
Oppdraget gjelder reparasjon av landkar og plastring, rivning eksisterende ruoverbygning, etablering ny bruoverbygning, nytt rekkverk og nødvendige endringer i fyllinger. Solnørdalen Bru 2 har et fritt spenn på 10,2 meter og har i dag et hovedbæresystem bestående av to stålbjelker, stållagre i nedsenkninger på landkar og brudekke utført i tre. Rehabilitert bru er tiltenkt utført med spennarmerte betongelementer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: