Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørskog

Rehabilitering av vei i Ørskog kommune
Asfaltering av ca. 900 meter veg. Erstatte ca. 500 meter vegkropp i full eller halv bredde. Erstatte stikkrenner gjennom veg. Rensk og graving av veggrøft langs hele vegen.
Rehabilitering av bru i Solnørdalen
Oppdraget gjelder reparasjon av landkar og plastring, rivning eksisterende ruoverbygning, etablering ny bruoverbygning, nytt rekkverk og nødvendige endringer i fyllinger. Solnørdalen Bru 2 har et fritt spenn på 10,2 meter og har i dag et hovedbæresystem bestående av to stålbjelker, stållagre i nedsenkninger på landkar og brudekke utført i tre. Rehabilitert bru er tiltenkt utført med spennarmerte betongelementer.
Etablering av skilt og veioppmerkingsmateriell i Møre og Romsdal 2019
Fellesutlysning for: Ålesund, Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog, Vanylven, Volda og Herøy. Total kostnad: 4 mnok. Anskaffelsen er inndelt i følgende kategorier: Kategori A: Standard trafikkskilt. Kategori B: Skilt i bøyler. Kategori C: Bommer og sperrer. Kategori D: Oppsettingsmateriell. Kategori E: Arbeidsvarslingsutstyr. Kategori F: Vegoppmerkingsmateriell. Kategori G: Privatrettslige skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: