Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (7)
Averøy (13)
Eide (4)
Fræna (16)
Giske (8)
Gjemnes (4)
Halsa (5)
Haram (25)
Hareid (9)
Herøy (19)
Midsund (3)
Molde (42)
Nesset (10)
Norddal (6)
Rauma (9)
Rindal (5)
Sande (3)
Sandøy (4)
Skodje (8)
Smøla (3)
Stordal (1)
Stranda (20)
Sula (5)
Sunndal (7)
Surnadal (5)
Sykkylven (12)
Tingvoll (4)
Ulstein (3)
Vanylven (3)
Vestnes (10)
Volda (23)
Ålesund (60)
Ørskog (17)
Ørsta (38)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Ny Fv 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
Ca. hovudmengder: Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Korsmyra til lager/depot: 31 400 m3. Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Indreeide til lager/depot: 20 000 m3. Sprengning Korsmyra: 37 000 m3. Sprengning Indreeide: 7 700 m3. Rensk og bolting og «Sognemur» i begge forskjæringene. Masseflytting sprengt stein fra begge forskjæringene til linjen/lager/depot: 41 000 m3.
Nybygg av boliger på Hasleliåsen i Molde
Ca. 300 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 210000 kvm.
E39 Betna-Stormyra, parsell Betna-Klettelva
Lengde 4400 meter, omfang 5250 meter
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde, trinn 2
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Utvidelse og rehabilitering av ungdomsskole i Ålesund, trinn 1
Totalt kostnad for trinn 1 og trinn 2 er 250 mill.
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nya skolen vil få ca. 500 elever. Antatt byggestart. Ukjent kostnad.
Utvidelse av felles terminal på Kvernberget
Felles terminal for rutefly og helikopter. Prioritert i NTP 2014-2023.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra
Kommunen vil utvikle tekniske anlegg og byggeklare tomter for videresalg. 45 tomter for frittliggende eneboliger, 10,6 da for konsertert boligbebyggelse, 7,2 da for barnehage, 12,7 da for dagligvare/bensinstasjon. 70-80 boenheter totalt.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter i Ålesund
Butikk i 1 etasje og 40-50 stk leiligheter i 2-4 etasje.
Nybygg av eneboliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av eneboliger i Aukra
Tomtene vil selges till privatpersoner. 50-60 enheter.
Rehabilitering av ungdomsskole i Ålesund, trinn 2
Totalt kostnad for trinn 1 og trinn 2 er 69 mill.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Nybygg av boliger i Kristiansund
Godkjent reguleringsplan. Totalt 120 enheter på området, 45 eneboligtomter. Begrensning på planlagd utbygging er maks høgde 2,5 etasje.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger. Arbeidene omfatter ca: - 2 000 m med vei. - 3 700 m med grøft for VA-anlegg. - 2 500 m med kabelgrøft. - 1 000 m med tursti. - 900 m2 opparbeidet lekeplasser med tilbehør. - Legging av ca. 2 100 m med vannledning (PVC 225 og 160mm). - Levering og legging av ca. 3 000 m spillvannsledning (PVC 110 og 160mm) - Levering og legging av ca. 2 250 m overvannsledning (PVC 200 til 500mm) - Levering og montering av 14 stk. vannkummer D=1600mm. - Levering og montering av 61 stk. spill- og avløpskummer D=1000mm. - Levering og montering av 49 stk. gate- og grøftesluk. - Montering av 2 stk. pumpestasjoner. - Asfalt ca. 13 000 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: