Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (8)
Aure (8)
Averøy (8)
Eide (3)
Fræna (12)
Giske (10)
Gjemnes (6)
Halsa (6)
Haram (18)
Hareid (12)
Herøy (16)
Midsund (4)
Molde (31)
Nesset (10)
Norddal (6)
Rauma (15)
Rindal (4)
Sande (4)
Sandøy (7)
Skodje (11)
Smøla (3)
Stordal (0)
Stranda (20)
Sula (3)
Sunndal (3)
Surnadal (7)
Sykkylven (5)
Tingvoll (10)
Ulstein (1)
Vanylven (3)
Vestnes (10)
Volda (19)
Ålesund (50)
Ørskog (12)
Ørsta (27)
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Ålesund-Molde, del Julbøen-Molde sentrum øst
Ikke med i NTP-forslaget for neste periode, derfor er start ikke avklart. Kostnad er antatt, siden hverken trasévalg eller tunnellengder er bestemt.
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Ny Fv 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
E39 Betna-Stormyra, parsell Betna-Klettelva
Lengde 4400 meter, omfang 5250 meter
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av boligområde på Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, lavblokker, småhus, rekkehus mm.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra
Boligfelt med ca. 50 tomter. Eneboliger, konsentrert småhus og terasseblokk.
Ny tunnel på Fv 191 Ågothammeren i Nesset
På prioriteringsliste for Region Midt. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av boliger i herøy
Eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av eneboliger i Aukra
Tomtene vil selges till privatpersoner. 50-60 enheter.
Fordypning av havn i Ålesund
Utdyping til -11 m. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller. Gnr/bnr 50/3 mfl
Ny tunnel på Fv 91 i Norddal (steinsprangparti)
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 5,0 (høy). Skredtype stein.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Breiskredfonna i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 4,5 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Skårane i Norddal
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger. Arbeidene omfatter ca: - 2 000 m med vei. - 3 700 m med grøft for VA-anlegg. - 2 500 m med kabelgrøft. - 1 000 m med tursti. - 900 m2 opparbeidet lekeplasser med tilbehør. - Legging av ca. 2 100 m med vannledning (PVC 225 og 160mm). - Levering og legging av ca. 3 000 m spillvannsledning (PVC 110 og 160mm) - Levering og legging av ca. 2 250 m overvannsledning (PVC 200 til 500mm) - Levering og montering av 14 stk. vannkummer D=1600mm. - Levering og montering av 61 stk. spill- og avløpskummer D=1000mm. - Levering og montering av 49 stk. gate- og grøftesluk. - Montering av 2 stk. pumpestasjoner. - Asfalt ca. 13 000 m2
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 100 mål. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Selges til selvbyggere og utbyggere. Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Nybygg av flerbolighus på Eide
12-15 måneders byggetid.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Sunnmøre
Herøy, Ålesund, Sula, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Skodje, Vanylven, Ulstein, Hareid, Volda. 36 644 tonn asfalt, 225 000 m2 fresing.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter. Planlagt for perioden 2018-2023.
Nybygg av enboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Nordre Sunnmøre og Romsdal
Skodje, Molde, Haram, Stordal, Norddal, Fræna, Vestnes, Rauma. 34 954 tonn asfalt, 127 000 m2 fresing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: