Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Møre og Romsdal fylke

Aukra (8)
Aure (8)
Averøy (7)
Eide (6)
Fræna (17)
Giske (5)
Gjemnes (9)
Halsa (6)
Haram (12)
Hareid (10)
Herøy (23)
Midsund (4)
Molde (58)
Nesset (4)
Norddal (3)
Rauma (18)
Rindal (9)
Sande (5)
Sandøy (4)
Skodje (3)
Smøla (1)
Stordal (3)
Stranda (10)
Sula (3)
Sunndal (9)
Surnadal (6)
Sykkylven (6)
Tingvoll (10)
Ulstein (8)
Vanylven (18)
Vestnes (21)
Volda (31)
Ålesund (53)
Ørskog (3)
Ørsta (26)
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg mm i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Fv 658 Godøytunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3844m. 153muh.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av hotell og kontor i Kristiansund
ARK på hotellet er Halvorsen & Reine AS.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Rv 658 Valderøytunnelen, Ålesund/Giske rute 6d
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4222m.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2 Rv 658 Ellingsøytunnelen i Ålesund rute 6d
Inkl arm Flatholmen. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3520m.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse.
Driftskontrakt Region Ytre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner. Totalt 749,361 km veg.
Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Rauma, Vestnes og Nesset del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja kommuner
Driftskontrakt Region Søre Sunnmøre 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Vågsøy kommune. 475,599 km veg totalt.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
ca 90 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser.
Nybygg av boliger i herøy
Eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Nybygg av hytter på Strandafjellet i Stranda
Ca. 100 hyttetomter totalt på feltet.
Om- og tilbygg av idrettshus i Molde
18-20 måneders byggetid.
Nybygg av kraftledning mellom Tussa-Ørsta
132 kV. I øvste del av Bakkedalen og ved innføringa til Ørsta transformatorstasjon skal leidningen byggast som jordkabel.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Ombygging til ferieleiligheter på Ona i Sandøy
Godkjent regulering. Bevare store byggningen og rive bakbyggning og uthus.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Ålesund
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Antatt byggestart og kostnad. Tomten brukes idag til parkeringsplass.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Ørsta
Kommunen ønsker forslag til en strategi som transormerer tettstedets relasjon til sentrum og tydleliggjør stedets ressurser og kvaliteter.
Nybygg av boligområde på Aksla
Godkjent reguleringsplan.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Utbedring av havn i Giske
Ålesund Havnevesen planlegger 200 m tunglastkai.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av fritidsboliger naust og eneboliger på Håvika i Herøy
8-9 fritidsboliger. 8-10 naust. 2 eneboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Tustna
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Røst og Brønnøysund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: