Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Møre og Romsdal fylke

Aukra (6)
Aure (16)
Averøy (11)
Eide (4)
Fræna (26)
Giske (9)
Gjemnes (7)
Halsa (6)
Haram (13)
Hareid (11)
Herøy (20)
Midsund (3)
Molde (83)
Nesset (3)
Norddal (4)
Rauma (18)
Rindal (5)
Sande (6)
Sandøy (4)
Skodje (4)
Smøla (1)
Stordal (4)
Stranda (7)
Sula (11)
Sunndal (10)
Surnadal (12)
Sykkylven (11)
Tingvoll (10)
Ulstein (6)
Vanylven (13)
Vestnes (26)
Volda (28)
Ålesund (60)
Ørskog (4)
Ørsta (29)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg mm i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger, barnehage naust og båtplasser mm i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Fv 658 Godøytunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3844m. 153muh.
Nybygg av hotell og kontor i Kristiansund
ARK på hotellet er Halvorsen & Reine AS.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2, Rv 658 Valderøytunnelen, Ålesund/Giske rute 6d
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4222m.
Tunnelutbedring Sunnmøre, tilbud 2 Rv 658 Ellingsøytunnelen i Ålesund rute 6d
Inkl arm Flatholmen. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3520m.
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybyggav badeanlegg og boliger i Ålesund
Ålesund kommune er hjemmelshaver til eiendommen Øvre Utstillingsplass nær sentrum av Ålesund. Eiendommen skal lyses ut for salg med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Eiendommen må omreguleres. Der er fremmet reguleringsforslag for eiendommen, men det åpnes for at kjøper kan utarbeide egen reguleringsplan. Kjøper av eiendommen blir ansvarlig for å etablere og drifte badeland og lekeareal.
Nybygg av hytter, leiligheter mm i Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Nybygg av boliger i herøy
Eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Nybygg av ferjekai ved Fv 61 Hareid-Sulesund
Ny ferjekai inklusive nytt oppstillingsareal, parkerin g, servicebygg og rassikring.
Nybygg av hytter på Strandafjellet i Stranda
Ca. 100 hyttetomter totalt på feltet.
Nybygg av boliger, grøntareal m.m i Sveggen
46 boligtomter for eneboliger, rekkehus og flermannsboliger.
Om- og tilbygg av idrettshus i Molde
18-20 måneders byggetid.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Ombygging til ferieleiligheter på Ona i Sandøy
Godkjent regulering. Bevare store byggningen og rive bakbyggning og uthus.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av boligområde på Aksla
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Ørsta
Kommunen ønsker forslag til en strategi som transormerer tettstedets relasjon til sentrum og tydleliggjør stedets ressurser og kvaliteter.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Nybygg av fritidsboliger naust og eneboliger på Håvika i Herøy
8-9 fritidsboliger. 8-10 naust. 2 eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund, trinn 1
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Nybygg av boliger i Volda sentrum
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av leiligheter i Vestnes
Godkjent detaljregulering.
Utvidelse av administrasjonsbygg i Molde
Eksisterende inngangsparti skal bygges om. Etablering av ny uteplass og eksisterende brakker fjernes.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av barnehage i Kristiansund
6 avdelinger for 105 barn.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: