Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Møre og Romsdal fylke

Aukra (7)
Aure (8)
Averøy (6)
Eide (2)
Fræna (10)
Giske (4)
Gjemnes (4)
Halsa (4)
Haram (15)
Hareid (12)
Herøy (9)
Midsund (4)
Molde (72)
Nesset (6)
Norddal (4)
Rauma (6)
Rindal (10)
Sande (4)
Sandøy (2)
Skodje (1)
Smøla (3)
Stordal (2)
Stranda (9)
Sula (2)
Sunndal (14)
Surnadal (7)
Sykkylven (10)
Tingvoll (4)
Ulstein (4)
Vanylven (11)
Vestnes (16)
Volda (14)
Ålesund (65)
Ørskog (2)
Ørsta (20)
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Ny Fv 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Driftskontrakt Region Ytre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner. Totalt 749,361 km veg.
Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Rauma, Vestnes og Nesset del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja kommuner
Driftskontrakt Region Søre Sunnmøre 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Vågsøy kommune. 475,599 km veg totalt.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. 15-20 tomter, 27 daa. Kostnad er ukjent.
Nybygg av flerbolighus, enebolig, tomannsbolig mm i Herøy
50 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger, og leilighetsbygg.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Ålesund
Prosjektet kommer ikke i gang før statens vegvesen og Ålesund kommune startet opp ombyggingen av riksvei 60. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom E A Smith AS og Veidekke Eiendom AS.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Nybygg av barnehage i Kristiansund
6 avdelinger for 105 barn.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordmøre omfatter 54 000 tonn asfalt og 18 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Gjemnes, Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Eide, Surnadal, Halsa, Averøya og Aure. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Kristiansund
Infrastruktur for ca 120 boliger samt en barnehage. Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Nybygg av enboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: