Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (5)
Averøy (8)
Eide (5)
Fræna (12)
Giske (6)
Gjemnes (5)
Halsa (6)
Haram (24)
Hareid (12)
Herøy (11)
Midsund (5)
Molde (53)
Nesset (6)
Norddal (3)
Rauma (7)
Rindal (5)
Sande (2)
Sandøy (4)
Skodje (7)
Smøla (3)
Stordal (2)
Stranda (7)
Sula (1)
Sunndal (23)
Surnadal (10)
Sykkylven (6)
Tingvoll (7)
Ulstein (6)
Vanylven (10)
Vestnes (13)
Volda (13)
Ålesund (31)
Ørskog (11)
Ørsta (15)
Ny Fv 659 Nordøyvegen i Haram og Sandøy, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Driftskontrakt Region Ytre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Molde, Fræna, Eide, Aukra, Midsund, deler av Gjemnes, Nesset og Averøy kommuner. Totalt 749,361 km veg.
Driftskontrakt 1503 Indre Romsdal 2018 - 2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Rauma, Vestnes og Nesset del av Nordal, del av Ørskog og del av Lesja kommuner
Utvidelse av felles terminal på Kvernberget
Felles terminal for rutefly og helikopter. Prioritert i NTP 2014-2023.
Driftskontrakt Region Søre Sunnmøre 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Vågsøy kommune. 475,599 km veg totalt.
Riving av slakteri og nybygg av flerbolighus i Ålesund, tr 1
Trinnvis utbygging. Totalt 6 blokker på 4, 6 og 8 etasjer og et tårnhus med 14 etasjer.
Utvidelse av kjøpesenter på løkkemyra i Kristiansund
40 parkeringsplasser i bakkeplan, 130 parkeringsplasser i parkeringsetasje.
Nybygg av hytter, leiligheter mm i Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. 15-20 tomter, 27 daa. Kostnad er ukjent.
Nybygg av boliger i Hareid
Ca 50-60 boenheter.
Nybygg av flerbolighus, enebolig, tomannsbolig mm i Herøy
50 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger, og leilighetsbygg.
Nybygg av lavblokker og flerbolighus i Ålesund
Leiligheter i 2 etasjer og kjeller.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Oppgradering av E39 Rotsethorntunnelen i Volda, rute 4a
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3962m.
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av boliger i Surnadal
40-50 tomter. Selges til selvbyggere.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av boligområde på Aksla
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordmøre omfatter 54 000 tonn asfalt og 18 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Gjemnes, Kristiansund, Sunndal, Tingvoll, Eide, Surnadal, Halsa, Averøya og Aure. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Oppgradering av ventilasjon på universitet i Ålesund
Oppgradering av ventilasjon i hele hovedbyggingen.
Nybygg av boliger i Fosnavåg
Totalt 33 eneboligtomter og 3 tomter for konsentrert småhusbebyggelse/flerbolighus på området.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Antydet ca. 27 tomter.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Nybygg av enboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Nordre og Indre Sunnmøre omfatter 44 000 tonn asfalt og 230 000 m2 fresing, utføres i kommunene Ålesund, Stordal, Skodje, Sula, Ørskog, Giske og Norddal. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: