Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (11)
Averøy (5)
Eide (5)
Fræna (18)
Giske (7)
Gjemnes (4)
Halsa (7)
Haram (24)
Hareid (12)
Herøy (17)
Midsund (6)
Molde (36)
Nesset (12)
Norddal (4)
Rauma (15)
Rindal (4)
Sande (5)
Sandøy (8)
Skodje (12)
Smøla (5)
Stordal (0)
Stranda (17)
Sula (3)
Sunndal (12)
Surnadal (7)
Sykkylven (7)
Tingvoll (12)
Ulstein (0)
Vanylven (4)
Vestnes (12)
Volda (24)
Ålesund (45)
Ørskog (16)
Ørsta (28)
Ny Fv 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya inkl Lepsøybrua
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
E39 Betna-Stormyra, parsell Betna-Klettelva
Lengde 4400 meter, omfang 5250 meter
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av badehus og leiligheter i Ålesund
Vannbehandlingsanlegg: BWT, kontaktperson: Ronny Solheim Langnes.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Kostnad er ukjent. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12
Nybygg av boliger i herøy
Eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Aukra
Tomtene vil selges till privatpersoner. 50-60 enheter.
Fordypning av havn i Ålesund
Utdyping til -11 m. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Utvidelse av barneskole i Skodje
Utvidelse med tre klasserom. TEK10.
Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Selges til selvbyggere og utbyggere. Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av flerbolighus på Eide
12-15 måneders byggetid.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Sunnmøre
Herøy, Ålesund, Sula, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Skodje, Vanylven, Ulstein, Hareid, Volda. 36 644 tonn asfalt, 225 000 m2 fresing.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-2 Nordre Sunnmøre og Romsdal
Skodje, Molde, Haram, Stordal, Norddal, Fræna, Vestnes, Rauma. 34 954 tonn asfalt, 127 000 m2 fresing.
Asfaltarbeider i Region Midt 2019-1, Nordmøre
Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Halsa, Smøla og Aure. 32 532 tonn asfalt, 70 824 m2 fresing.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Tilpasning av ferjekaier på E39 Romsdal og Nordmøre, Sandvika ferjekai i Aure
Fylling: 2400 m3. Plastring: 850 m2, 850 m3. Filterlag/Plastring type 2: 1300 m2, 1075 m3. Stålkjernepeler: 210 m. Stålrørspeler inkl. fenderfundament: 671 m. Armering: 117 tonn. Betong, B45: 597 m3. Betong, AUV-betong: 72 m3. Berganker: 262 m, 869 mMN. Stålkonstruksjoner: 177 tonn.
Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av rorbuer, båtplass og gjestebrygge på Helland
12-13 rorbuer. Båtplasser og gjestebrygge. Byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: