Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

nybygg av flerbolighus ved Rogne
Planområdet omfatter Rogne Videregående skole.
Nybygg av omsorgsboliger på Vetleflaten i Voss
Ferdigstillelese ved årsskiftet 2020-2021.
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.
Heving av vei langs E16 Vandrarheimen – Seimsbrua i Voss
Statens vegvesen ønsker å heva E16 over ein kort strekning på 318 m frå profil 246 til 564 (Voss Vandrarheim og vestover forbi Seimsbrua) med inntil 0,8 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: