Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Voss

Nybygg av gondolbaneterminal og restaurang i Voss
Restaurant med plass for ca. 500 personer.
Nybygg av omsorgsboliger i Voss
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 2
Tidlig prosjekt. Byggestart avhenger utbygging av trinn 1.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Tilbygg og universell utforming av ungdomskole i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Ny aktivitetspark på festivalsplass i Voss
Omfattar forlenging av eksisterande natursteinsmur med betongkant og fylling av stabile massar bak muren. Entreprisen omfattar også nye overvassleidningar på Prestegarslandet.
Til- og ombygging av barneskole i Voss
Ombygging av eit grupperom ved skulen tilpassa elev, tilbygg med nytt inngangsparti, nye toalett areal og personheis. Ny heis i bygget fører til noko mindre ombygging i plan under hovudplanet. I tillegg til overnemnde skal det drenerast og isolerast langs yttervegg nordside gymnastikksal. Grupperom som skal byggast om skal og få nye vindauge med solskjerming.
Restaurering av strebepilarer for kirke i Voss
Restaurering av 2 strebepillarer til Vangskyrkja, Opsjon på ein 3. strebepillar. Eksisterande fuger er cementbasert mørtel, delvis forvitra. Skal meislast ut og refugast med kalkbasert mørtel. Forsiktig fjerning og refuging av murverk under kontroll og oppsyn av Riksantikvar. Stillas er montert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: