Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Voss

Overføring av Horgaset mfl til Evanger kraftverk
Overføring av bekkar i Teigdalsvassdraget inn på drifttunnelen til Evanger kraftverk. Det ska bygges 4 bekkeinntak og 4,3 km ny tunnel.
Nybygg av gondolbaneterminal og restaurang i Voss
Restaurant med plass for ca. 500 personer.
Nybygg av boliger i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Nybygg av kraftverk, Brekkhus i Voss kommune
Totalkostnad ca. 36 mill. kr.
Forlengelse av plattform mm. i Evanger
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Nybygg av kraftverk, Haugamoen i Voss kommune
Konsesjonssøknad ligger i kø hos NVE. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Ny aktivitetspark på festivalsplass i Voss
Omfattar forlenging av eksisterande natursteinsmur med betongkant og fylling av stabile massar bak muren. Entreprisen omfattar også nye overvassleidningar på Prestegarslandet.
Terrenginngrep på E16 Drivo i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skrestype is, stein. 860m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: