Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av omsorgsboliger på Vetleflaten i Voss
Ferdigstillelese ved årsskiftet 2020-2021.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter på Voss, del 3
Hus E2 og E3. Innflytting 4. kvartal 2019. Hus D1, D2 og E1 ferdigstilles 1/2. kvartal 2019 og er ikke opplagt på dette projekt.
Etablering av utvendig solskjerming på barnehage i Voss
Fellesutlysning for Gullfjordungen skule, Skulestad skule og Voss barnehage.
Etablering av utvendig solskjerming på skole i Voss
Fellesutlysning for Gullfjordungen skule, Skulestad skule og Voss barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: