Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Nybygg av omsorgsboliger i Voss
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter på Voss, del 3
Hus E2 og E3. Innflytting 4. kvartal 2019. Hus D1, D2 og E1 ferdigstilles 1/2. kvartal 2019 og er ikke opplagt på dette projekt.
Rensk, bolt på Rv 13 Svaet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 4c. Skretype tørrsnø. 110m.
Etablering av utvendig solskjerming på barnehage i Voss
Fellesutlysning for Gullfjordungen skule, Skulestad skule og Voss barnehage.
Etablering av utvendig solskjerming på skole i Voss
Fellesutlysning for Gullfjordungen skule, Skulestad skule og Voss barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: