Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

nybygg av flerbolighus ved Rogne
Planområdet omfatter Rogne Videregående skole.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av badepark på Kvitno
Oppvarmet utebasseng, varmesentral og solfangere.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Utbygging av bredbånd i Voss
Områder: Myrkdalen-området. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Heving av vei langs E16 Vandrarheimen – Seimsbrua i Voss
Statens vegvesen ønsker å heva E16 over ein kort strekning på 318 m frå profil 246 til 564 (Voss Vandrarheim og vestover forbi Seimsbrua) med inntil 0,8 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: