Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Voss

Overføring av Horgaset mfl til Evanger kraftverk
Overføring av bekkar i Teigdalsvassdraget inn på drifttunnelen til Evanger kraftverk. Det ska bygges 4 bekkeinntak og 4,3 km ny tunnel.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Riving- og nybygg av fjøs med undervisningslokale i Voss
Alt er engasjert. Dessverre ukjent.
Kjøp av modulbygg for skule i Voss
Anskaffelsen omfatter levering/montering/fudament for modulbygg som skal dekke 2 klasserom. 80 kvm, min.3 grupperom, garderobe, toalett m.m.
Nybygg av kraftverk, Haugamoen i Voss kommune
Konsesjonssøknad ligger i kø hos NVE. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Terrenginngrep på E16 Drivo i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skrestype is, stein. 860m.
Forsterkning av fv 313 og 307 i Voss kommune
Forsterkning av bærelaget med penetrert pukk, på fylkesvegene 313 og 307 i Voss kommune og 344 i Vaksdal kommune. Byggherre disponerer stein som er deponert på Istadmyrane i Voss kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: