Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Voss

Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Oppgradering av E16 Hyvingstunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1347m.
nybygg av flerbolighus ved Rogne
Planområdet omfatter Rogne Videregående skole.
Nybygg av gondolbaneterminal og restaurang i Voss
Restaurant med plass for ca. 500 personer.
Oppgradering av E16 Hernestunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 519m.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Rekkverk av stål 2018-2020 Voss og Hardanger
Rekkverksarbeider langs riks og fylkesveier i Voss og Hardanger område.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Forlengelse av plattform mm. i Evanger
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Mindre utbedring av E16 Sivetunnelen i Voss
1114m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Mindre utbedring av E16 Stallheimtunnelen i Voss
1188m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Ny aktivitetspark på festivalsplass i Voss
Omfattar forlenging av eksisterande natursteinsmur med betongkant og fylling av stabile massar bak muren. Entreprisen omfattar også nye overvassleidningar på Prestegarslandet.
Til- og ombygging av barneskole i Voss
Ombygging av eit grupperom ved skulen tilpassa elev, tilbygg med nytt inngangsparti, nye toalett areal og personheis. Ny heis i bygget fører til noko mindre ombygging i plan under hovudplanet. I tillegg til overnemnde skal det drenerast og isolerast langs yttervegg nordside gymnastikksal. Grupperom som skal byggast om skal og få nye vindauge med solskjerming.
Restaurering av strebepilarer for kirke i Voss
Restaurering av 2 strebepillarer til Vangskyrkja, Opsjon på ein 3. strebepillar. Eksisterande fuger er cementbasert mørtel, delvis forvitra. Skal meislast ut og refugast med kalkbasert mørtel. Forsiktig fjerning og refuging av murverk under kontroll og oppsyn av Riksantikvar. Stillas er montert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: