Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Nybygg av hotell i Voss
Komplett leveranse fra Kodumaja. Ikke behov for gulv, maling, tak, fasadearbeid m.m.
Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Nybygg av omsorgsboliger i Voss
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Nybygg av badepark på Kvitno
Byggestart avhenger av byggetrinn 3 av leilighetsprosjektet. Oppvarmet utebasseng, varmesentral og solfangere.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 2
Tidlig prosjekt. Byggestart avhenger utbygging av trinn 1.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 3
Tidlig prosjekt. Byggestart avhenger utbygging på trinn 1 og 2.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Voss
Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 10,30 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Voss
Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 5,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Voss
Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 8,40 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Forlengelse av plattform mm. i Evanger
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: