Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Voss

Nybygg av gondolbaneterminal og restaurang i Voss
Restaurant med plass for ca. 500 personer.
Nybygg av boligområde i Voss
Ca. 20-25 enheter.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Rekkverk av stål 2018-2020 Voss og Hardanger
Rekkverksarbeider langs riks og fylkesveier i Voss og Hardanger område.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes, Fv 313 Nesheimsfjellet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 330m.
Forlengelse av plattform mm. i Evanger
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Til- og ombygging av barneskole i Voss
Ombygging av eit grupperom ved skulen tilpassa elev, tilbygg med nytt inngangsparti, nye toalett areal og personheis. Ny heis i bygget fører til noko mindre ombygging i plan under hovudplanet. I tillegg til overnemnde skal det drenerast og isolerast langs yttervegg nordside gymnastikksal. Grupperom som skal byggast om skal og få nye vindauge med solskjerming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: