Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vaksdal

Oppgradering av E16 Langhelletunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 926m.
Oppgradering av E16 Beitlatunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 663m.
Nybygg av leiligheter i Sædalen
21 boenheter. 2 daa.
Nybygg av skole (modulbygg) i Stanghelle
Anskaffelsen omfatter levering, utleie og demontering av et modulskolebygg i to etasjer, samla areal ca 730 m2. Bygget skal prosjekteres og utføres ikkt TEK 17. Det skal tilbys en leieperiode på to år med opsjoner for utvidelse i 12+6+6 måneder. Etableringa v bygget skal skje i en totalentreprise.
Rehabilitering og ombygg av heradshus, Vaksdal kommune
Leverandør skal syte for prosjektering av rehabilitere og ombygging av politisk del i 3 etasje samt helsestasjon i 1 etasje i Heradshuset på Dale. Arealet som skal rehabiliterast og byggjast om utgjør 515 m2 eksklusiv ventilasjonshus på tak. Det skal etablerast felles rømmingsvei frå 1, 2 og 3 etasje via utvendig spiraltrapp. Det skal etablerast felles ventilasjonsanlegg for deler av 1, 2 og 3 etasje plassert på i bygg på tak utanfor kommunestyresalen.
Omlegging av vei på E16 Hettatunnelen Nord i Vaksdal
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 140m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: