Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Ombygging av heradshus i Dalekvam, Vaksdal
Leverandør skal syte for prosjektering av rehabilitere og ombygging av politisk del i 3 etasje samt helsestasjon i 1 etasje i Heradshuset på Dale. Arealet som skal rehabiliterast og byggjast om utgjør 515 m2 eksklusiv ventilasjonshus på tak. Det skal etablerast felles rømmingsvei frå 1, 2 og 3 etasje via utvendig spiraltrapp. Det skal etablerast felles ventilasjonsanlegg for deler av 1, 2 og 3 etasje plassert på i bygg på tak utanfor kommunestyresalen.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Mindre utrbedring/terrenginngrep på E16 Bogetunnelen vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Skredvoll på Fv 344 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: