Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.
Ombygg av resurrssenter Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Mindre utrbedring/terrenginngrep på E16 Bogetunnelen vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Skredvoll på Fv 344 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: