Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vaksdal

Oppgradering av E16 Langhelletunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 926m.
Oppgradering av E16 Beitlatunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 663m.
Nybygg av skole (modulbygg) i Stanghelle
Anskaffelsen omfatter levering, utleie og demontering av et modulskolebygg i to etasjer, samla areal ca 730 m2. Bygget skal prosjekteres og utføres ikkt TEK 17. Det skal tilbys en leieperiode på to år med opsjoner for utvidelse i 12+6+6 måneder. Etableringa v bygget skal skje i en totalentreprise.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Ombygg ca. 400 m2 og tilbygg 36 m2. Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.
Forlengelse av plattform mm. i Dale i Vaksdal
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Rehabilitering og ombygg av heradshus, Vaksdal kommune
Leverandør skal syte for prosjektering av rehabilitere og ombygging av politisk del i 3 etasje samt helsestasjon i 1 etasje i Heradshuset på Dale. Arealet som skal rehabiliterast og byggjast om utgjør 515 m2 eksklusiv ventilasjonshus på tak. Det skal etablerast felles rømmingsvei frå 1, 2 og 3 etasje via utvendig spiraltrapp. Det skal etablerast felles ventilasjonsanlegg for deler av 1, 2 og 3 etasje plassert på i bygg på tak utanfor kommunestyresalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: