Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Nybygg av leiligheter i Sædalen
21 boenheter. 2 daa.
Ombygg till konsert/kultursal i Vaksdal
Ombygging av 1 etasje till konsert/kultursal.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Vaksdal
Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 10,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett (230v-22kv) i Vaksdal
Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 4,90 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Ombygging av heradshus i Dalekvam, Vaksdal
Leverandør skal syte for prosjektering av rehabilitere og ombygging av politisk del i 3 etasje samt helsestasjon i 1 etasje i Heradshuset på Dale. Arealet som skal rehabiliterast og byggjast om utgjør 515 m2 eksklusiv ventilasjonshus på tak. Det skal etablerast felles rømmingsvei frå 1, 2 og 3 etasje via utvendig spiraltrapp. Det skal etablerast felles ventilasjonsanlegg for deler av 1, 2 og 3 etasje plassert på i bygg på tak utanfor kommunestyresalen.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: