Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Nybygg av leiligheter i Sædalen
21 boenheter. 2 daa.
Ombygg till konsert/kultursal i Vaksdal
Ombygging av 1 etasje till konsert/kultursal.
Ombygging av heradshus i Dalekvam, Vaksdal
Leverandør skal syte for prosjektering av rehabilitere og ombygging av politisk del i 3 etasje samt helsestasjon i 1 etasje i Heradshuset på Dale. Arealet som skal rehabiliterast og byggjast om utgjør 515 m2 eksklusiv ventilasjonshus på tak. Det skal etablerast felles rømmingsvei frå 1, 2 og 3 etasje via utvendig spiraltrapp. Det skal etablerast felles ventilasjonsanlegg for deler av 1, 2 og 3 etasje plassert på i bygg på tak utanfor kommunestyresalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: