Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Nybygg av leiligheter i Sædalen
21 boenheter. 2 daa.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Ombygg ca. 400 m2 og tilbygg 36 m2. Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.
Forlengelse av plattform mm. i Dale i Vaksdal
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: