Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensvang

Tilbygg av arbeidsrom ved skole i Opedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Mindre vegtiltak på fv. 550 i Ullensvang
Tiltak etter TS-inspeksjon.
Opprusting av uteområde ved skole i Opedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: