Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensvang

Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av driftslager og brannstasjon i Ullensvang
Denne kontrakten omfattar oppføring av nytt bygg på Sletthagen på Utne. Bygget skal innehalde nytt driftslager for Ullensvang herad, samt brannstasjon for Ullensvang vest. Bygget skal førast opp som eit isolert stålbygg i 2. etasjer.
Ombygg av branngarasje i Ullensvang
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: