Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysnes

Ny E39 mellom Stord og Os (Hordfast), Fjordkryssing av Bjørnafjorden
5 km over Bjørnafjorden. Prosjektet vil avløse fergesambandene Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av parkeringsplasser på Våge i Tysnes
Totalt 24 stk parkeringsplasser, der 7 stk av disse vil vare reservert Tysnes kommune og Hordaland fylkeskommune

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: