Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sveio

Nybygg av boligområde i Sveio
Ca 40 eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Sveio
25 eneboligtomter.
Nybygg av svømmebasseng på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Nybygg av va-ledning til Flatnes
Fra hovedplan for vassforsyning 2012-2013, avventer beslutning. Antatt byggestart. Utviding av forsyningsområdet. 2,5 km.
Oppgradering av kirke i Sveio
Prosjekt fra økonomiplan 2018-2021.
Ny callinganlegg ved skole i Sveio
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av loft i skole i Sveio
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: