Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sveio

Nybygg av boligområde i Sveio
Ca 40 eneboliger.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg.
Oppgradering av kirke i Sveio
Prosjekt fra økonomiplan 2018-2021.
Utbedring av kryss ved E39 Rødskrysset og Fv. 6, Sveio
Arbeidet består av utbedring av eksisterende kryss ved E39 Rødskrysset og Fv. 6. Det skal også monteres veglys mellom Haukåskrysset til og med Rødskrysset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: