Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sund

Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Nybygg av omsorgsbolig ved Sundheimein
Skal bygges ved Sundheimen sykehjem.
Utvidelse av skole i Sund
Utvidelse med inntil 6 nye klasserom. Kontrakten gjelder 4 nye klasserom med opsjon på 2 exstra.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: