Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stord

Nybygg av hotell i Stord
Gnr/gnr: 27/53, 801 mfl.
Nybygg av boliger i Stord
Gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Utbedring av veier og vannledninger i Stord
Gnr/bnr 39/1, 39/418 m.fl. Utbedring av eksisterende gangkulvert mellom Sandbrekko og Sponavikvegen.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Ny veg Fv. 544 Øvre Sæ – fv. 68 Tysevegen, Stord kommune
600m ny veg og etablering av sammenhengende sykkeltilbud.
Etablering av kunstgressbane i Stord
Det skal også bygge en 5'er bane i tilknytting til hovedbanen. Det skal mures ringmur rundt banene som skal hindre granflatflukt og være fundament for gjerder. Det skal også lages porter med ristordninger. En skal ha med kabelgrøfter til banelys og leveranse av kunstgress.
Utskifting av tak m.m på museum i Stord
I magasinet skal betonggulvet tørkes godt ut, flikkes og overflatebehandles med epoxy. Innvendig kledning på vegger i magasinet skal også rives. Betongvegger skal flikkes og males hvite.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: