Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stord

Nybygg av fergeleie i Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Områderegulering for Almås utmark
3 grunneier. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger i Stord
Selges med byggklausul.
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 2
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Nytt og rehabilitering av VA-anlegg på Stord
Åpen konkurranse mot generalentreprenør. Opsjon på Flathaugane og Midhaugen VA-anlegg. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Utskifting av tak på sykehus i Stord
Ny taktekking og etterisolere tak på hovedblokk øst.
Opparbeidelse av veikryss, E39, på Stord
Arbeidets hovedpreg bestå av sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert. Masseflytting av utsprengt materiale med langsgående trafikk på E39. Utfordringene her ligger hovedsakelig i sikring og effektiv sprenging, rydding, masseflytting og boring/lading mens trafikken forbi anleggsområdet opprettholdes. Eksisterende kulvertkonstruksjon skal rives og erstattes med plasstøpt kulvert med dimensjon b=3,8m og h=3,95m. Det skal også i forkant av arbeidet med kulvertkonstruksjon etableres midlertidig vannledning med stor dimensjon forbi anleggsområdet. Nye vannkummer (permanent) som ivareta hovedforsyningsledning (ringledning) til Stord kommunalteknikk skal etableres samtidig med ny kulvertkonstruksjon. Videre arbeid er hovedsakelig asfalt, rekkverk, skilting og merking. Arbeidet pågår hovedsakelig mellom profil ca. 6400 til profil ca. 6700.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: