Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stord

Fastsamband til Huglo, Jektavik-Hodnanes-Huglo
Under planlegging. Stord og Tysnes kommuner.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB.
Nybygg av leiligheter i Leirvik, Stord
Innfestinger: Invisible Connections AS, Åndalsnes
Nybygg av flerbolighus i Leirvik
Ca. 50 leiligheter. 8-10 hus.
Nybygg av eneboliger i Stord
Selges med byggklausul.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Opparbeidelse av veikryss, E39, på Stord
Arbeidets hovedpreg bestå av sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert. Masseflytting av utsprengt materiale med langsgående trafikk på E39. Utfordringene her ligger hovedsakelig i sikring og effektiv sprenging, rydding, masseflytting og boring/lading mens trafikken forbi anleggsområdet opprettholdes. Eksisterende kulvertkonstruksjon skal rives og erstattes med plasstøpt kulvert med dimensjon b=3,8m og h=3,95m. Det skal også i forkant av arbeidet med kulvertkonstruksjon etableres midlertidig vannledning med stor dimensjon forbi anleggsområdet. Nye vannkummer (permanent) som ivareta hovedforsyningsledning (ringledning) til Stord kommunalteknikk skal etableres samtidig med ny kulvertkonstruksjon. Videre arbeid er hovedsakelig asfalt, rekkverk, skilting og merking. Arbeidet pågår hovedsakelig mellom profil ca. 6400 til profil ca. 6700.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: