Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stord

Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB. Gnr/bnr 38/3, 32 og 292 mfl
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 2
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Etablering av kunstgressbane i Stord
Det skal også bygge en 5'er bane i tilknytting til hovedbanen. Det skal mures ringmur rundt banene som skal hindre granflatflukt og være fundament for gjerder. Det skal også lages porter med ristordninger. En skal ha med kabelgrøfter til banelys og leveranse av kunstgress.
Utskifting av tak m.m på museum i Stord
I magasinet skal betonggulvet tørkes godt ut, flikkes og overflatebehandles med epoxy. Innvendig kledning på vegger i magasinet skal også rives. Betongvegger skal flikkes og males hvite.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: