Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stord

Utvidelse av kaianlegg og kranbane i Stord
Sprenging av 120 000 m2 med fjell. Forlengelse av kai med 266 meter. Forlengelse av kranbanen med 10 meter. Utdypning av havnebassenget med 16 meter. Det vil føre til 17.000 kvadratmeter nytt produksjonsområde på vestsida.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall på Stord
Plass for 270 med mulighet for utvidelse til 360 elever.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler mm på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer.
Ombygg av kryss, ny kulvert, fortau og busstop mm på E39 på Stord
Hovedmengder: Rensk ca. 5400 m2. Sprenging med konturhullavstand ca. 16250 m3. Kontursprenging ca. 500 m. Bolter ca. 505 stk. Nett ca. 750 m2. Jordmasser ca. 4500 m3. Sprengt stein ca. 13300 m3. Åpne grøfter ca. 1685 m. Overvannsledning ca. 540 m. Kabelgrøfter ca. 870 m. Kabler ca. 3145 m. Kummer ca. 30 stk. Planum ca. 9700 m2. Bærelag Ag ca. 5250 m2. Bærelag Ap ca. 5650m2. Bindlag av asfaltbetong ca. 6900 m2. Slitelag av asfaltbetong ca. 11500 m2. Murer av naturstein ca. 275 m2. Utlegging og bearbeiding av jord ca. 5500 m2. Såing av grasareal ca. 5500 m2. Kantstein ca. 618 m. Rekkverk ca. 335 m. Storrutet gjerde ca. 26 stk. Skilt ca. 20 stk. Plasstøpt betongkulvert ca. 220 m2 (L x B x H).
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 3
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 2
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Oppgradering av E39 Uføretunnelen i Stord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 605m.
Tilbygg av leiligheter i Ådland
6 leiligheter på toppen av den gamle sykepleierhøgskolen.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: