Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Samnanger

Nybygg av vannkraftverk i Samnanger
Tiltakshaver blir Aldal Kraft AS som er under stiftelse.
Nybygg av flerbolighus for funksjonshemmede på Samnanger
Avventer beslutning. Antatt kostnad og byggestart.
Rehabilitering av elektro på Fv 7 Liarostunnelen i Samnanger
Oppgraderes etter tunnelforskriften. Samme kontrakt som Hagaåstunnelen.
Rehabilitering av elektro på Fv 7 Hagaåstunnelen i Samnanger
Oppgraderes etter tunnleforskriften. Samme kontrakt som Liarostunnelen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: