Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Samnanger

Nybygg av vannkraftverk i Samnanger
Tiltakshaver blir Aldal Kraft AS som er under stiftelse.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede på Samnanger
Det skal bygges 6 omsorgsboliger og 1 avlastningsleilighet.
Etablering av nye murer på eksisterende mur på Liavegen
Det er 16 ulike parti som må få ny mur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: