Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Radøy

Nybygg av flerbolighus og tomannsboliger i Austmarka, trinn 1
Trinn 1 inneholder 10 stk leiligheter og 3 stk tomannsboliger. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Manger, trinn 2
Byggeklare tomter. Trinn 2 består av 11 eneboligtomter og 1 rekkehustomt. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, trinn 3 mfl
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Etablering av vognskur ved barnehage i Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: