Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Radøy

Nybygg av eneboliger i Manger, trinn 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, trinn 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Riving og nybygg av omsorgsboliger i Radøy
Prestmarkvegen 3-5. Riving av eksisterende omsorgsboliger og nybygg på samme "fotavtrykk" med oppføring av 5 omsorgsboliger, ett vaktrom og boder.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av bomstasjoner i Nordhordlandspakken
ÅDT 2500. Samme kontrakt for • Stasjon 1: Avramping E39 Flatøy • Stasjon 2: Påramping E39 Flatøy • Stasjon 3: E39 Flatøy • Stasjon 4: E39 Mundalsberg • Stasjon 5: Fv57 Isdalstø • Stasjon 6: FV565 Radøy
Asfaltering av kommunale veger i Radøy
Disse veier skal asfalteres; Huldredalen ca. 115m. Nordbøvegen ca. 230m. Hordabø skule ikl.busslomme ca. 380m. Listveitvegen frå støvlo til listveiten ca. 1000m. Mjøs frå Rosendlund til Real maskin ca. 105m. Mjøs nedre ca. 700m. Knappen frå bru til kryss FV565 ca. 330m. Straume kai ca. 475m. Mangersnesvegen ca. 1250m. Sæbøvågen ca. 280m. Gangveg mellom Austmarka og Solheim ca. 1000 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: