Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Radøy

Nybygg av flerbolighus og tomannsboliger i Austmarka, trinn 1
Trinn 1 inneholder 10 stk leiligheter og 3 stk tomannsboliger. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl
Nybygg av barnehage i Manger
6 avdelinger. 180 stk barn.
Nybygg av flerbolighus og tomannsboliger i Austmarka, trinn 2
Trinn 2 består av 5 stk tomannsboliger. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av parkeringsplasser i Marøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av vognskur ved barnehage i Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: