Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Osterøy

Nybygg av boliger i Lonevåg
Infrastruktur utføres på et separat prosjekt. Entreprenør er Halvorsen Grave & Transportservice A/S.
Nybygg av kommunale boliger i Osterøy
Lokalisering er ikke fastsatt.
Utvidelse av vannverk, nybygg av vann og sjøledning i Osterøy
Prosjektet innefatter utvidelse av Fotlandsvåg vassverk og Hamre vassverk samt nye vannledninger på Raknes og Hjellvik.
Riving og rehabilitering av kontor i Osterøy
Riving og totalrenovering av eksisterende bygg med grunnflate ca. 1500 m2.
Nybygg av seksmannsbolig på Loftås
Totalt skal det bygges 100 boenheter på området, fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger på Loftås, etappe 7
Totalt skal det bygges 100 boenheter på området, fordelt mellom flere utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: