Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Osterøy

Utvidelse av vannverk, nybygg av vann og sjøledning i Osterøy
Prosjektet innefatter utvidelse av Fotlandsvåg vassverk og Hamre vassverk samt nye vannledninger på Raknes og Hjellvik.
Riving og rehabilitering av kontor i Osterøy
Riving og totalrenovering av eksisterende bygg med grunnflate ca. 1500 m2.
Nybygg av boliger på Loftås, etappe 6
Totalt skal det bygges 100 boenheter på området, fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger på Loftås, etappe 7
Totalt skal det bygges 100 boenheter på området, fordelt mellom flere utbyggere.
Forlengelse av plattform, Kløve i Osterøy
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: