Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Osterøy

Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg og rehabilitering av omsorgsboliger i Osterøy
Det vil bygges 2 nye omsorgsboliger og 3 eksisterende omsorgsboliger vil rehabiliteres.
Forsterkingsarbeider ved dam samt etablering av fisketrapp i Lonevåg
Kringastemma Dam: Dammen er en murdam fra ca. 1880, som etter revurdering nå skal forsterkes med bl.a. frontal påstøp og sikring med fjellbolter. Totalt betongforbruk ca. 200m3. Fisketrapp prises som opsjon.
Forsterkingsarbeider ved dam samt etablering av fisketrapp i Lonevåg
Valestrandsfossen Dam: Tiltak ved Valestrandsfossen med senking av nivået i denne, samt etablering av ny 4m bred løsmasseterskel med lengde 32m ved utløp fra Valestrandsvatnet.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: