Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Osterøy

Nybygg og rehabilitering av omsorgsboliger i Osterøy
Det vil bygges 2 nye omsorgsboliger og 3 eksisterende omsorgsboliger vil rehabiliteres.
Nybygg av seksmannsbolig på Loftås
Totalt skal det bygges 100 boenheter på området, fordelt mellom flere utbyggere.
Forsterkingsarbeider ved dam samt etablering av fisketrapp i Lonevåg
Valestrandsfossen Dam: Tiltak ved Valestrandsfossen med senking av nivået i denne, samt etablering av ny 4m bred løsmasseterskel med lengde 32m ved utløp fra Valestrandsvatnet.
Forsterkingsarbeider ved dam samt etablering av fisketrapp i Lonevåg
Kringastemma Dam: Dammen er en murdam fra ca. 1880, som etter revurdering nå skal forsterkes med bl.a. frontal påstøp og sikring med fjellbolter. Totalt betongforbruk ca. 200m3. Fisketrapp prises som opsjon.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hordaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: