Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Odda

Nybygg av leiligheter i Odda
Godkjent detaljregulering. 5 tomter. Totalt 60-75 leiligheter. Ca. 15.000-30.000 kvm over 2-3 plan. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av turisthytte ved Trolltunga i Odda
Lokalisering er ikke fastsatt. Eventuelt mellom Skjeggedal og Trolltunga. Ca 100 sengeplasser.
Nybygg av forretning, industri og leiligheter i Odda
3 tomter. 1 tomt: leiligheter. 1 tomt: industri. 1 tomt: forretning.
Opparbeidelse av nytt kryss Odda kommune
Arbeidene består bl.a. i oppgradering av RV13 (ca. 175 meter), inkludert utbedring av ett kryss, etablering av ett kryss og stenging av ett kryss, midlertidig vei(er) under arbeidet, ny internveg på området (ca. 225 meter) samt oppstillingsplass for busser (kollektivknytepunkt), samt diverse kommunaltekniske og elektrotekniske arbeider (VA/kabelgrøfter).
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet. Også omlegging av veg.
Nybygg av kontrollgrav på Seljestad
Leverandøren skal stå for prosjektering, leveranser og gjennomføring av prosjektet med å få levert og montert en kontrollgrav, som ferdig skal ha integrert slitasjetester og bremseprøve.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: