Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Odda

Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skredsikring i Freim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet. Også omlegging av veg.
Elvesikring ved idrettshall i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av utslippsledning ved renseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved barneskole i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av to raslommer i Brattlandsdalen, Røldal
Hovedmengder: Uttak av lausmasser: 8000m3 Sprengning i fjell: 1200 m3 Plastring av Fyllingsfot :200 m Utvidet vegskulder 300m Forlenge stikkrenner 12 m Overvann/ sandfang: 3 stk. Omlegging av telelinje (luftspenn) 4-5 stolper
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Eitrheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av tak på skole i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kontrollgrav på Seljestad
Leverandøren skal stå for prosjektering, leveranser og gjennomføring av prosjektet med å få levert og montert en kontrollgrav, som ferdig skal ha integrert slitasjetester og bremseprøve.
Rassikring ved borettslag i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av vinduer på barneskole i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av radiatorer ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Maling av brannstasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny adgangskontroll ved rådhus i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av heis ved sykehjem i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsledning ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av vannledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: