Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Odda

Nybygg av forretning, industri og leiligheter i Odda
3 tomter. 1 tomt: leiligheter. 1 tomt: industri. 1 tomt: forretning.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Effekt 0,99 MW. Produksjon 4,89 GWh.
Portal på E134 Svandalsflona øst i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 526m. ÅDT 1600.
Nybygg av utslippsledning ved renseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fasadrehabilitering på kulturhus i Odda, del 2
Fredet bygg. Del 1 vert utført i 2012.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Eitrheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikring ved borettslag i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av vinduer på barneskole i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Maling av brannstasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny adgangskontroll ved rådhus i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av heis ved sykehjem i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: