Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Odda

Utvidelse av hytte- og leilighetsområde på Røldal
18 hyttetomter. Antal leiligheter ikke fastsatt.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Opparbeidelse av nytt kryss Odda kommune
Arbeidene består bl.a. i oppgradering av RV13 (ca. 175 meter), inkludert utbedring av ett kryss, etablering av ett kryss og stenging av ett kryss, midlertidig vei(er) under arbeidet, ny internveg på området (ca. 225 meter) samt oppstillingsplass for busser (kollektivknytepunkt), samt diverse kommunaltekniske og elektrotekniske arbeider (VA/kabelgrøfter).
Nybygg av utslippsledning ved renseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fasadrehabilitering på kulturhus i Odda, del 2
Fredet bygg. Del 1 vert utført i 2012.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Eitrheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikring ved borettslag i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av vinduer på barneskole i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Maling av brannstasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny adgangskontroll ved rådhus i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av heis ved sykehjem i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde ved barneskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: