Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Odda

Nybygg av turisthytte ved Trolltunga i Odda
Lokalisering er ikke fastsatt. Eventuelt mellom Skjeggedal og Trolltunga. Ca 100 sengeplasser.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Portal på E134 Svandalsflona øst i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 526m. ÅDT 1600.
Rassikringstiltak på Fv 7 Granvin sentrum-Haukanes
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 270m. Kostnad er ikke beregnet. Også omlegging av veg.
Nybygg av kontrollgrav på Seljestad
Leverandøren skal stå for prosjektering, leveranser og gjennomføring av prosjektet med å få levert og montert en kontrollgrav, som ferdig skal ha integrert slitasjetester og bremseprøve.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: