Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Odda

Rehabilitering av videregående skole i Odda
Forprosjekt er utarbeidet av Origo Arkitektgruppe AS - ARK, Asplan Viak AS - RIB, Rambøll AS - RIE/RIV, Multiconsult AS - RI Br.
Utvidelse av hytteområde på Røldal
20-30 tomter i etappe 2.
Etablering av to raslommer i Brattlandsdalen, Røldal
Hovedmengder: Uttak av lausmasser: 8000m3 Sprengning i fjell: 1200 m3 Plastring av Fyllingsfot :200 m Utvidet vegskulder 300m Forlenge stikkrenner 12 m Overvann/ sandfang: 3 stk. Omlegging av telelinje (luftspenn) 4-5 stolper
Rehabilitering av kino/bibliotek/tenestetorg i Odda
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Fasaderehabilitering av industribygning i Odda
Arbeidet innefatter vask, rens maling og stålarbeid på ene fasadedelen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: