Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meland

Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av driftstasjon i Mjåtveit næringspark i Meland kommune
Ny drift stasjon for kommunens driftspersonell.
Ombygging av vei i Meland
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen-Flatøy
Byggetips. Prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Park & Ride-terminal på Flatøy
Nordhordlandspakken. Antatt start.
Nybygg av hovedledning i Flatøy
Byggetips Prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Oppgradering av renseanlegg i Flatøy
Byggetips. Tidlig prosjekt. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: