Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meland

Nybygg av VA-ledning i Flatøy
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
E39 Flatøy i Meland, utskifting av rekkverk
Prosjektet går i hovedsakelig ut på å endre rekkverkstypen mellom E39 og E39g/s veg, samt å justere linjeføringen på denne. Det er også noe mindre arbeid med støyskjerm i forbindelse med justeringen. Arbeidet vil foregå i og tett innpå en høytrafikkert europaveg, samt på en mye brukt gang- og sykkelveg. Dette medfører et høyt fokus på trafikkavvikling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: