Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Masfjorden

Oppgradering av E39 Matrebergtunnelen i Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1352m.
Vegutbedring på Fv 570 mellom Einestrand og Nordre Kvinge i Masfjorden
Totalt 9 punkter. Einestrand-Nordre Kvinge/Kjekallevågen bru-Masfjordnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: