Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Masfjorden

Oppgradering av E39 Matrebergtunnelen i Masfjorden
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1352m.
Riving og nybygg av bru, Fv 382 Matredalen i Masfjorden
Betong: 584 m3. Armering: 98 tonn. Stålrørspeler: 4 peler 711 mm a totalt 120 meter. Asfalt: 273 tonn. Rekkverk: 215 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: